Procesy artystyczne i badawcze

Obserwujemy zjawiska i procesy zachodzące we współczesnej kulturze i społeczeństwie, wyłaniamy tematy oraz zagadnienia, które naszym zdaniem wymagają pogłębienia, nowego otwarcia czy nieszablonowego spojrzenia. Przyglądamy się im poprzez inicjowanie procesów artystycznych i badawczych. 

Wierzymy, że wiedza i kultura mają nam wiele do zaoferowania, aby wspólnie rozmawiać i patrzeć w przyszłość. Dla osób zajmujących się sztuką oraz działalnością badawczą chcemy tworzyć warunki do eksperymentowania i eksplorowania. Ciekawią nas nieoczywiste formy i formaty, projekty, które łączą lokalną praktykę i globalny dyskurs. Podobnie jak my, nasze procesy badawcze i artystyczne zmieniają się w czasie. W 2024 kontynuujemy procesy skupione na tematach edukacji kulturalnej, tańca i migracji.

Taniec

Wspólnie ze środowiskiem tańca, Biurem Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej wypracowujemy formułę rocznego pilotażu programu tanecznego w Pawilonie nad Wisłą. To wyjątkowy proces modelowania instytucji w dialogu. Aktywnie reagujemy na potrzeby przedstawicielek i przedstawicieli środowiska, a także publiczności, by nowa instytucja tańca stała się otwartym i przyjaznym domem dla artystek i artystów oraz miejscem regularnych spotkań z tańcem. I by Warszawa stanowiła ważne miejsce na tanecznej mapie Europy. 

Migracje

Współczesne migracje są jednym z najważniejszych zjawisk współczesnego świata, złożonym i wielowymiarowym, ściśle powiązanym z globalnymi procesami. Migracje zmieniają oblicza dzisiejszych miast; wpływają na to, w jakiej Warszawie żyjemy dzisiaj oraz jaka będzie Warszawa przyszłości.Wojna w Ukrainie oraz represje po protestach w Białorusi zdynamizowały jedynie zmiany, które już we wcześniejszych latach były widoczne w naszej części Europy. Nowe mieszkanki i mieszkańcy stolicy to nie tylko osoby pochodzące zza wschodniej granicy Polski. To również osoby, które przyjechały z bardzo odległych zakątków globu, zmuszone opuścić swoje domy ze względu na sytuację polityczną, ekonomiczną czy klimatyczną. Są tacy, którzy traktują pobyt w Warszawie jako sytuację przejściową; dla innych miasto staje się nowym domem i pozostanie nim być może już na zawsze. Dzisiaj stoimy przede wszystkim przed długofalowym wyzwaniem, jakim jest budowanie wspólnej przestrzeni do życia oraz do pracy.

W Warszawskim Obserwatorium Kultury widzimy wiele potencjałów wynikających z dynamicznie zmieniającej się struktury społecznej Warszawy. Chcemy badać te zmiany oraz ich wpływ na kulturę, a także kreować przestrzeń, w której procesy integracyjne będą miały charakter wielostronny. W polu naszych zainteresowań szczególnie istotne są migracje artystek/ artystów, kuratorek/ kuratorów, badaczek/ badaczy, osób związanych z kulturą i humanistyką. Działamy według zasady „nic o nas bez nas” postulowanej m.in. przez osoby z doświadczeniem migranckim i uchodźczym, zapraszając do wspólnych międzykulturowych działań artystycznych i procesów badawczych, do wspólnego namysłu nad współczesnością i przyszłością.

Edukacja kulturalna

W Warszawskim Obserwatorium Kultury wiemy, że edukacja i kultura mają dzisiaj do odegrania wyjątkową rolę. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wobec nowych wyzwań oraz globalnych i lokalnych kryzysów, potrzebujemy narzędzi do rozwijania miękkich kompetencji społecznych oraz twórczych, tak potrzebnych do budowania relacji. Stąd zaangażowanie w proces badania edukacji kulturalnej w Warszawie uznaliśmy za jeden z naszych priorytetów programowych.

Badania artystyczne

Warszawskie Obserwatorium Kultury to instytucja, w której DNA są wpisane działania na przecięciu pola badawczego i pola sztuki. Są nimi zarówno praktyka badań artystycznych, jak i pogłębiona refleksja nad specyfiką tego transdyscyplinarnego obszaru oraz perspektywami, jakie on otwiera. Badania artystyczne są dla nas pełnoprawną formą generowania wiedzy i w WOK szukamy dla nich instytucjonalnego zakorzenienia.

Archiwum 2023

W 2023 roku interesowały nas w szczególności obszary związane z tematami zmiany i migracji.