WOK na międzynarodowej konferencji Women in Arts w Brnie

Już po raz drugi niezależna przestrzeń w Brnie CO.LABS zorganizowała konferencję Women in Arts, czyli Kobiety w sztuce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: Macierzyństwo/rodzicielstwo. WOK reprezentowała Anna Galas-Kosil.

CO.LABS we współpracy z kreatywnym hubem KUMST, Instytutem Sztuki i Teatru, Vize tance i Divadlo BARKA zorganizowały w Brnie w dniach 17–18 kwietnia 2024 roku konferencję Women in Arts poświęconą wspieraniu kobiet w sztuce. Misją CO.LABS jest wspomaganie sektora sztuki ze szczególnym naciskiem na rozwój. Tegoroczna druga edycja konferencji dotyczyła macierzyństwa. Organizatorki formułowały pytania podobne do tych, jakie od pewnego czasu zadaje sobie zespół Warszawskiego Obserwatorium Kultury, w kontekście wsparcia rodziców wykonujących zawody artystyczne.

Na co się przygotować, jeśli chcesz mieć dziecko i nadal pracować w sektorze kultury i kreatywnym? Co mogą zrobić instytucje, by ich pracownice i pracownicy będący rodzicami czuły i czuli się komfortowo w pracy i nie byli dyskryminowani lub w inny sposób pokrzywdzeni? Jak pogodzić macierzyństwo, ojcostwo i opiekę nad rodziną z pracą w sektorze kultury lub branżach kreatywnych? Pierwsza część konferencji była okazją do podzielenia się praktykami z Czech, druga natomiast wprowadziła szerszą międzynarodową perspektywę.

Jak uniknąć wykluczenia rodziców pracujących w branży artystycznej?

W prezentacji zatytułowanej How to avoid the exclusion of parents working in the arts and how to support their professional development? („Jak uniknąć wykluczenia rodziców pracujących w branży artystycznej i jak wspierać ich rozwój zawodowy?”) Anna Galas-Kosil opowiedziała o działaniach Warszawskiego Obserwatorium Kultury w 2023 roku, między innymi o rezydencjach Matki-twórczynie i pilotażowym spotkaniu focusowym z rodzicami wykonującymi zawody artystyczne, a także o przygotowywanym przez nią wspólnie z Magdą Szpak badaniu sytuacji rodziców pracujących w sektorze kultury w prekarnych warunkach. Po prezentacjach odbyła się debata prowadzona prze kuratorkę z tranzit.cz Terezę Steiskalovą. Wzięły w niej udział Dyana Gravina (Procreate Project), Isabel Mohn (working group Dance and Parenthood) oraz Anna Enhold-Danailov (Parents & Carers in Performing Arts).

Przy okazji konferencji Anna Galas-Kosil udzieliła również wywiadu do czeskiego newslettera KOMPOST.