Jak nie wykluczać matek oraz osób opiekuńczych wykonujących pracę artystyczną i jak wspierać ich rozwój zawodowy?

W 2022 roku ukazała się książka brytyjskiej dziennikarki i krytyczki sztuki Hettie Judah pt. How Not to Exclude Artist Mothers (and other parents) [dosł. Jak nie wykluczać artystek-matek (i innych rodziców)]. Ta publikacja pokazuje, w jaki sposób zmienia się paradygmat matki/rodzica-artystki/artysty – z historycznie wykluczającego łączenie kariery w świecie sztuki z obowiązkami opiekuńczymi na coraz bardziej powszechną potrzebę funkcjonowania w obu światach i pełnienia roli praktykującej twórczyni na równi z rolą rodzica.


Rodzice wykonujący twórcze zawody

Warunki pracy rodziców oraz osób opiekuńczych pracujących w obszarze kultury i sztuki są na radarze Warszawskiego Obserwatorium Kultury. W 2023 roku zorganizowałyśmy spotkanie sieciujące o mapujące sytuację osób twórczych pełniących jednocześnie rolę rodziców oraz zorganizowałyśmy pilotaż programu rezydencji domowych z tutoringiem – Matki twórczynie.

w 2024 roku realizujemy badanie, które pozwoli nam przede wszystkim dowiedzieć się więcej o sytuacji rodziców freelancerów wykonujących twórcze zawody. Aby dobrze zaprojektować systemowe zmiany musimy najpierw zebrać dane i dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób tworzyć ekosystem, który będzie przyjazny dla rodziców i będzie odpowiadał ich realnym potrzebom. Zależy nam, aby przyjrzeć się, w jaki sposób rodzice łączą pracę zawodową w obszarze sztuki z obowiązkami opiekuńczymi oraz jak instytucje mogą modelować swój program, organizować wydarzenia czy rezydencje w taki sposób, aby włączyć elementy polityk opiekuńczych.


Menadżerka procesu: Anna Galas-Kosil
Współpraca: Magda Szpak