Artwork. Dzieło sztuki jako praktyka

Pod koniec października mogłyśmy obejrzeć w WOK Lab pokaz działania zatytułowanego Artwork. Florin Flueras przenosi w nim punkt ciężkości z końcowego produktu sztuki na proces jego doświadczania i pyta, czy możliwa jest sztuka przekraczająca konsumpcję. W pokazie wystąpiły Eliza Trefas, Martina Piazzi oraz Florin Flueras.

Artwork to tytuł performansu, ale też metoda, na której się on opiera. Polega ona na przekształceniu skończonych „dzieł sztuki” w ich doświadczanie. U podstaw leży idea, że dzieła sztuki powinny być praktykowane, a sztuka nie tylko widziana, lecz także przeżywana. Po co wkładać cały wysiłek w tworzenie dzieł, jeśli miałyby pozostać tylko produktami do skonsumowania? Czasami można odnieść wrażenie, że efekty końcowe przedsięwzięć artystycznych są nagrobkami praktyk, myśli, afektów i podejść, które umożliwiły ich powstanie.

Ku doświadczaniu

W Artwork Flueras zmienia perspektywę – dzieła stworzone po to, by na nie patrzeć, są aktywowane w ciałach odwiedzających / klientów / studentów. Dzięki temu artysta przekracza ograniczenia sztuk wizualnych i sztuki konceptualnej. W konsekwencji dzieło traci jednoznaczność – może się zmaterializować jako performans, terapia, wystawa, warsztat, wydarzenie promocyjne, tekst czy praca artystyczna – albo wszystko naraz, w zależności od kontekstu: sztuki, filozofii, przeżycia duchowego, terapii, edukacji, medycyny alternatywnej czy literatury. Artwork jest spotkaniem różnych publiczności, konwencji i perspektyw myślenia o dziele sztuki jako praktyce.

Pokaz w Warszawie odbył się w ramach programu rezydencyjnego sieci apap Feminist Futures, współfinansowanej przez program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Współorganizatorami pokazu były Instytut Sztuk Performatywnych (Inszper), Asociatia culturala Solitude Project z Bukaresztu oraz Warszawskie Obserwatorium Kultury. Rezydencja artystyczna realizowana jest przez Inszper we współpracy z Asociatia culturala Solitude Project i Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.