Kulturalna mapa Warszawy

Projekt graficzny: Alicja Kobza

Kulturalna Mapa Warszawy powstaje równolegle z realizowanymi przez nas projektami oraz procesami badawczymi i artystycznymi. Nakładając warstwy tematyczne, będziemy rysować mapę Warszawy, czy raczej: mapę Warszaw – dostępnych, tworzonych i szanowanych przez różne grupy. Chcemy, aby ta mapa była cennym źródłem wiedzy zarówno dla instytucji i organizacji związanych z kulturą i edukacją, jak i środowisk artystycznych, architektów, twórców oraz innych podmiotów uczestniczących w kształtowaniu tkanki miejskiej. Przede wszystkim jednak ma ona służyć wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie, odpowiadać ich potrzebom i inspirować do nieoczywistych odkryć.