Baza wiedzy

Edukacja kulturalna w badaniach i działaniach. Raport z badań

Badanie edukacji kulturalnej w Warszawie to badanie miasta: jego radykalnie zmieniającej się społeczności, zmian i niepewności w obliczu globalnych wyzwań, a także lokalnych uwarunkowań i ich wpływu na życie osób, które tu mieszkają. WOK prezentuje raport Edukacja kulturalna w badaniach i działaniach, kończący drugi etap badania praktyk edukacji kulturalnej w Warszawie.
2 tygodnie temu

„Nic” + wystąpienie Zbigniewa Warpechowskiego

Zbigniew Warpechowski (ur. 1938) jest prekursorem sztuki performance w Polsce i jednym z pierwszych jej twórców na świecie. Artysta zajmuje się poezją i malarstwem, publikuje również pisma teoretyczne poświęcone sztuce współczesnej. Działalność zawodową rozpoczął w latach 60., a dotychczas przygotował ponad trzysta performace’ów, zaangażowanych w tematy społeczne.
2 tygodnie temu

Otwarty i żywy katalog praktyk międzykulturowych

Otwarty i żywy katalog praktyk międzykulturowych to efekt wielomiesięcznej pracy sieci Reagujemy!. Wierzymy, że może być pomocny w pracy z osobami z doświadczeniem migranckim i/lub uchodźczym. Katalog nazywamy „żywym” i „otwartym”, ponieważ jest dynamicznie rozwijającym się zbiorem praktyk, które będziemy adaptować i aktualizować w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i konteksty kulturowe. „Żywy” oznacza, że dokument jest stale uaktualniany o nowe doświadczenia i rozwiązania.
2 tygodnie temu

Prezentacja Kultura (w) przyszłości. Potrzeby, pomysły, rozwiązania

Przedstawiamy prezentację wypracowanych przez ekspertki i ekspertów rozwiązań dla kultury na czas przełomu. Dyskusja na temat organizacji finansowania i funkcjonowania kultury w Polsce odbyła się 26 września w Nowym Teatrze w Warszawie. Debata była skupiona wokół czterech tematów wiodących: ustawy o statusie artysty zawodowego, instytucji kultury, decentralizacji kultury oraz kultury społecznej i obywatelskiej.
2 tygodnie temu

Projekt foresightowy Kultura Warszawy 2040 – scenariusze młodych

Projekt przedstawia perspektywy rozwoju oferty kulturalnej Warszawy do 2040 roku. Wyniki badania wskazały na kierunki, które instytucje kulturalne powinny obrać, aby stać się bardziej atrakcyjnymi w oczach młodych w perspektywie przyszłości. Rezultaty i wskazane rekomendacje będą mogły być zastosowane przez wszystkie placówki przy rozwijaniu swojej oferty kulturalnej.
11 miesięcy temu

Raport Museum Watch Governance Management Project

Raport Museum Watch Governance Management ma pomóc społeczności muzealnej w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem. Pomysł wyłonił się z istniejącego już programu Museum Watch, wprowadzonego przez CIMAM w celu „wspierania muzealników sztuki nowoczesnej i współczesnej w radzeniu sobie z krytycznymi sytuacjami, które podważają ich zdolność do podejmowania praktyki zawodowej i wpływają na zdolność muzeum do działania zgodnie z międzynarodowymi standardami najlepszych praktyk”.
5 miesięcy temu

Dokument Edukacja kulturalna w Warszawie

Dokument zawiera rekomendacje, wskazówki i inspiracje dotyczące tematyki projektów, sposobów i metod pracy z odbiorcą, a także narzędzi wsparcia dla prowadzących działania w zakresie edukacji kulturalnej. Ma pomóc w zaplanowaniu nie tylko pojedynczych aktywności edukacyjnych, ale także całościowych strategii działania instytucji, w których edukacja kulturalna odgrywa istotną rolę.
11 miesięcy temu

Podziel się

Facebook | Twitter | Linkedin