Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY WOK.ART.PL

Warszawskie Obserwatorium Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wok.art.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-05-11.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-11.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • materiały wideo nie posiadają tłumaczenia na PJM;
 • materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji;
 • niektóre materiały audio nie posiadają transkrypcji;
 • strona nie zawiera tekstów łatwych do czytania i rozumienia w formule ETR – jesteśmy w trakcie ich tworzenia;
 • mechanizm przejścia do głównej treści strony przesuwa stronę wizualnie, ale nie przenosi fokusa klawiatur;
 • nie wszystkie elementy wizualnie wyodrębnione jako nagłówki są oznaczone jako nagłówki w kodzie strony;
 • na stronie głównej występuje baner wyświetlający automatycznie kolejne polecane artykuły, ale nie ma możliwości zatrzymania jego animacji.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Data opracowania deklaracji: 2023-05-11
 • Data ostatniego przejrzenia i aktualizacji deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o podanie niedostępnej informacji w alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu, którego dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy podania w alternatywnej formie informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli nadal nie jest to możliwe, należy zapewnić dostęp w alternatywnej formie.

SKARGI I ODWOŁANIA

Niedotrzymanie tych terminów albo odmowę realizacji żądania można zgłosić organowi nadzorującemu pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Warszawskie Obserwatorium Kultury
 • Adres: Mokotowska 29a, 00–560 Warszawa
 • E-mail: office@wok.art.pl
 • Telefon: (+48) 22 620 34 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJE DODATKOWE

UŁATWIENIA

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5:1. Jedynie duży tekst oraz elementy interfejsu (nawigacja strony) mają stosunek jasności tekstu do tła powyżej 3:1.

Powiększanie strony

Powiększanie strony bez utraty funkcjonalności jest możliwe w przeglądarkach internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień.

Zdjęcia i grafiki

Zdjęcia i grafiki istotne do zrozumienia treści posiadają teksty alternatywne.

Multimedia

Wszystkie nagrania wideo mają napisy rozszerzone. Część nagrań audio i wideo posiada transkrypcję, nie posiadają natomiast audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na PJM. Większość nagrań wideo tworzonych jest tak, aby narrator lub bohater w możliwie dużym stopniu kompensowali brak audiodeskrypcji.

Poruszanie się bez użycia myszki

Po stronach serwisu można się poruszać bez użycia myszki – jedynie za pomocą klawiatury poprzez standardowe skróty klawiszowe.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA WOK LAB

WOK Lab to nasza przestrzeń przeznaczona do działań. Mieści się przy ulicy Marszałkowskiej 34/50.

DOJAZD

Dojazd do WOK Lab jest możliwy metrem (stacja metra Politechnika znajduje się w odległości 350–400 metrów), autobusem lub tramwajem.

Nie posiadamy osobnego parkingu; dostępne są publiczne miejsca parkingowe przy ulicy Marszałkowskiej lub przy Placu Konstytucji.

Przed wejściem do WOK Lab, przy ulicy Marszałkowskiej, znajdują się publiczne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Są one oznaczone niebieską kopertą.

PRZESTRZEŃ WOK LAB

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Placem Zbawiciela a Placem Konstytucji (budynek pod arkadami), na podwyższeniu.

Podjazd dla wózków znajduje się od strony Placu Konstytucji.

Wejście główne jest oznakowane logotypami Warszawskiego Obserwatorium Kultury oraz Galerii Monopol i BWA Warszawa, które znajdują się w tym samym budynku na wyższych piętrach.

Wejście nie jest wyposażone w drzwi otwierane automatycznie. Jest dostępne dla osób poruszających się na wózku (drzwi jednoskrzydłowe, szerokość ponad 90 cm).

Po prawej stronie znajdują się drzwi prowadzące bezpośrednio do WOK Lab (dwuskrzydłowe, szerokość ponad 90 cm). Tuż za nimi znajduje się niski próg oznakowany czarno-żółtą taśmą. Brak ścieżki dotykowej; podłoga jasna, niekontrastowa.

W budynku nie ma windy, na wyższe piętra oraz do piwnicy prowadzą wyłącznie schody. Są one wyposażone są w jednostronne poręcze, nie mają oznaczeń krawędzi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani pętli indukcyjnej.

Można do nas przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Wszystkie zwierzęta są mile widziane w naszej przestrzeni. Przy drzwiach wejściowych do WOK Lab znajdują się miski z wodą.

TOALETA

Toaleta dostosowana dla osób z trudnościami w poruszaniu się znajduje się na parterze.

W toalecie znajduje się przewijak oraz środki higieny osobistej.

Toaleta jest ogólnodostępna, drzwi nie są wyposażone w samozamykacz.

W toalecie jest minimum 150 cm przestrzeni manewrowej.

Brak systemu przywoławczego.

Miska ustępowa zamontowana jest nisko, z poręczą po prawej stronie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BIURA WOK

Biuro WOK to miejsce naszej codziennej pracy. Mieści się przy ulicy Mokotowskiej 29a.

DOJAZD DO BIURA WOK

Dojazd jest możliwy metrem (stacja metra Politechnika znajduje się w odległości około 450 metrów), autobusem lub tramwajem.

Biuro WOK nie posiada parkingu, dostępne są publiczne miejsca parkingowe przy ulicy Marszałkowskiej lub przy Placu Konstytucji.

Biuro WOK nie posiada miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe znajdują się przy ulicy Marszałkowskiej, są oznaczone niebieską kopertą.

WEJŚCIE DO BIURA WOK

Budynek biura WOK znajduje się na końcu podwórka, na które wchodzi się od strony ulicy Marszałkowskiej 34/50. Jest to jedyne dostępne dojście do naszego budynku.

Do budynku prowadzą wyłącznie schody; nie ma windy ani podjazdu, dlatego wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Aby wejść do środka, należy wybrać przycisk 1 na domofonie i poczekać na sygnał.

PRZESTRZEŃ BIURA WOK

Na dole mieści się kuchnia oraz przestrzeń wspólna do pracy.

Toalety znajdują się na piętrze, na które prowadzą wyłącznie wąskie, dość strome schody.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani pętli indukcyjnej.

Do biura można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Wszystkie zwierzęta są mile widziane w naszej przestrzeni.

APLIKACJE MOBILNE

Warszawskie Obserwatorium Kultury nie posiada aplikacji mobilnych.

Podziel się

Facebook | Twitter | Linkedin