Zespół

Pisz do nas śmiało!

dr Olga Wysocka

dyrektorka
Przynoszę do WOK doświadczenia zdobyte w różnorodnych miejscach w Europie.
olga.wysocka@wok.art.pl

dr Małgorzata Bakalarz-Duverger

wicedyrektorka
Jestem wicedyrektorką Warszawskiego Obserwatorium Kultury od grudnia 2022 roku, kiedy dołączyłam do zespołu. W mojej drodze zawodowej edukacja przeplata się z kulturą i socjologią stosowaną, praktykowanymi w różnych instytucjach: pozarządowych, akademickich i artystycznych.
malgorzata.bakalarz-duverger@wok.art.pl

Robert Jaworski

główny księgowy
Kiedyś byłem doradcą podatkowym, teraz jestem obserwatorem kultury.
robert.jaworski@wok.art.pl

Jagoda Nowakowska

koordynatorka biura i dostępności
W Warszawskim Obserwatorium Kultury jestem odpowiedzialna za koordynację biura oraz dostępności. Spełniam się w skutecznym wszechogarnianiu i moich ukochanych tabelkach.
jagoda.nowakowska@wok.art.pl

Agnieszka Tiutiunik

menadżerka projektów, strateżka komunikacji
Zajmuję się tworzeniem strategii komunikacji, budowaniem marek i PR w sektorze kultury. Dobrze sprawdzam się w zarządzaniu kryzysowym i kierowaniu zmianą. Piszę, redaguję, występuję publicznie, kieruję projektami, koordynuję kampanie promocyjne, dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Łączę kropki w procesach na styku sztuki, edukacji, promocji i zrównoważonego rozwoju.
agnieszka.tiutiunik@wok.art.pl

Marta Michalak

menadżerka projektów artystycznych i badawczych
Jestem menedżerką projektów w Warszawskim Obserwatorium Kultury. Interesuje mnie działanie na pograniczu sztuki i zmiany społecznej. Mam doświadczenie w projektowaniu i koordynowaniu procesów o dużej dynamice i zmienności, prowadzeniu działań na styku różnych kultur organizacyjnych, budowaniu interdyscyplinarnych zespołów projektowych.
marta.michalak@wok.art.pl

Anna Galas-Kosil

menadżerka projektów badawczych i artystycznych
Jestem kuratorką i menadżerką kultury, obecnie związaną z Warszawskim Obserwatorium Kultury. Interesują mnie projekty międzynarodowe o charakterze interdyscyplinarnym, procesy, w ramach których sztuka i kultura stanowią istotny element dynamicznie zmieniających się społeczeństw przyszłości.
anna.galas@wok.art.pl

Miranda Zarzycka

menadżerka projektów artystycznych i badawczych
Jestem badaczką i spacerowiczką. W WOK wspieram projekty badawcze i piszę różne teksty.
miranda.zarzycka@wok.art.pl

Marek Jeżewski

specjalista ds. technicznych
W instytucji o tym samym NIP-ie pracuję nieprzerwanie od 1981 roku. W Warszawskim Obserwatorium Kultury jestem specjalistą do spraw technicznych.
marek.jezewski@wok.art.pl

Osoby współpracujące:

Mateusz Saczywko

obsługa zamówień publicznych
W WOK zajmuję się ulubionym tematem wszystkich pracowników i pracowniczek, czyli zamówieniami publicznymi i poprawnością dokonywania wydatków.
zamowienia.publiczne@wok.art.pl

Paweł Siemianowski

obsługa prawna
W Warszawskim Obserwatorium Kultury jestem odpowiedzialny za szeroko rozumiane sprawy prawne, w tym formalnoprawną poprawność umów i porozumień oraz aktów wewnętrznych, a także zapewnienie bieżącego wsparcia i doradztwa prawnego.
office@wok.art.pl

Ewa Orlińska-Pięta

obsługa kadr i płac
Jestem magistrą zarządzania zasobami ludzkimi, w WOK specjalistką ds. kadr i płac.
kadry@wok.art.pl

Omina

Opiekuję się przestrzenią biura i WOK Lab. Lubię tę pracę. Do WOK wnoszę pracowitość, zaangażowanie i uśmiech.

Michał Markowicz

obsługa IT
Z wykształcenia jestem ekonomistą, a zawodowo uśmiechniętym specjalistą IT. Wspieram WOK w zakresie informatyki i automatyzacji.
it@wok.art.pl

Bożena Marczykowska

obsługa archiwum
W WOK zajmuję się archiwizowaniem dokumentacji związanej z działalnością Teatru Scena Prezentacje i Biennale Warszawa.
bozena.marczykowska@wok.art.pl

Alicja Kobza

graficzka
Wspieram Warszawskie Obserwatorium Kultury graficznie, jestem autorką zwycięskiej identyfikacji wizualnej WOK. Czuwam nad estetyką oraz spójnością i użytecznością materiałów drukowanych i cyfrowych. Dbam, aby jak najmniej się marnowało papieru i energii.

Monika Borys

kreatorka treści
Jestem badaczką i dużo piszę.

Aleksandra Tarka

Współpraca przy projekcie Edukacja czytelnicza
Studiuję na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Interesują mnie działania artystyczne i kulturalne na granicy sztuki i socjologii.

Łukaszka Staszkiewicz

W WOK zajmuję się mapowaniem pracowni artystycznych oraz przestrzeni przystosowanych do praktyk choreograficznych, a także wspieram produkcję wydarzeń.

Obecnie w WOK praktyki odbywają:

Podziel się

Facebook | Twitter | Linkedin