Rezydencje

Warszawskie Obserwatorium Kultury prowadzi program rezydencji artystyczno-badawczych. Co roku wczesną wiosną ogłaszamy nową edycję tematyczną oraz format kilkumiesięcznych Rezydencji WOK. W roku 2023 tematem przewodnim programu była zmiana.

Programy rezydencyjne, które organizujemy, mają charakter transdyscyplinarny. Wspieramy w nich procesy i praktyki artystyczne oraz badawcze osób indywidualnych i kolektywów, umożliwiamy współpracę i wymianę wiedzy, sieciujemy osoby uczestniczące w rezydencjach z organizacjami i osobami z różnych dziedzin. Świat, w którym żyjemy, stawia zupełnie nowe wyzwania, z którymi przychodzi się mierzyć instytucjom kultury oraz środowiskom artystycznym; wymaga przedefiniowania formatów współpracy, poszukiwania bardziej adekwatnych dla niej form. Dlatego w WOK stawiamy na budowanie równościowej relacji instytucja – osoba uczestnicząca w rezydencjach, z uważnością traktując każdą rezydentkę/ rezydenta, wspierając procesy w sposób zindywidualizowany, kreując sytuacje i oferując narzędzia pozwalające rozwijać indywidualne potencjały i kompetencje rezydentów. 

Z założenia rezydencje w WOK nie stawiają wymogu realizacji wydarzeń lub powstania dzieł: zależy nam, aby to doświadczenie, praktyka, refleksja były ich rezultatem. Dlatego ważnym elementem programu jest wieloaspektowe dokumentowanie rezydencji.

Rezydencje WOK są istotnym elementem naszej pracy programowej. Wierzymy, że obecność osób uczestniczących w rezydencjach oraz towarzyszenie im w ich procesach będzie szeroko wpływać na realizowane przez nas działania i kształtować nasze zainteresowania badawcze. W tym kontekście chcemy, żeby kolejne edycje programu odzwierciedlały potrzeby i puls obecnej rzeczywistości – będą one zatem zmieniać się, ewoluować wraz z otaczającym nas światem, doświadczeniami minionych edycji oraz potrzebami adekwatnych formatów i tematów.