Rezydencje artystyczne i badawcze. Edycja druga / 2024

Przerwa czy przełom? Towarzyszenie w rozwoju osobom zajmującym się sztuką i badaniami

Idea rezydencji w Warszawskim Obserwatorium Kultury oparta jest na procesie rozwoju i wsparcia osób, które tworzą sztukę lub prowadzą badania, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i praktyk. W odpowiedzi na głosy płynące z tych środowisk i w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, w tym z pierwszej, pilotażowej edycji programu, tworzymy przestrzeń oraz sytuację pozwalającą wspierać rozwój zawodowy i osobisty twórców i twórczyń, badaczy i badaczek.

Rezydencje w formule dającej komfort wymiany praktyk i wiedzy, oferujące czas i bezpieczną przestrzeń na pogłębianie tematów, wzajemne inspiracje, na wzmacnianie rezydentek i rezydentów, a także na zbudowanie relacji z instytucją-organizatorką, wydają się dobrą odpowiedzią na braki odczuwane w kręgach twórczych i badawczych. Program wspiera praktyki, współpracę oraz procesy, bez wymogu realizacji wydarzeń lub powstania dzieł.

Nabór do drugiej edycji

Chcesz zatrzymać się w intensywnej pracy artystycznej i badawczej? Dotąd czułaś i czułeś, że to Ty musisz się dostosowywać do wymogów programów grantowych, że w Twoim życiu zawodowym związanym z kulturą, sztuką lub nauką obecna jest duża presja realizowania kolejnych projektów i tworzenia dzieł? Chcesz wprowadzić zmiany w sposobie pracy, ale nie wiesz, jak to zrobić, bo jako prekariuszka, prekariusz nie mogłaś i nie mogłeś dotąd pozwolić sobie na to, by zrobić choć chwilę przerwy?

Warszawskie Obserwatorium Kultury ogłasza nabór do II edycji programu rezydencji, który ma umożliwić refleksję i sprzyjać samorozwojowi oraz pracy twórczej i badawczej. Pomysł na zwolnienie tempa i stworzenie komfortowych, ale też elastycznych warunków do rozwoju wydaje się odważny i istotny w dzisiejszym świecie, gdzie często panuje wymóg szybkiego tworzenia i dostarczania gotowych dzieł.

Ta rezydencja może być przerwą, rodzajem wytchnienia, chwilą na zatrzymanie, przestrzenią dla siebie i własnego spokojnego wzrostu. Może okazać się przełomem w Twojej pracy artystycznej i/lub badawczej, szansą na wyjście z paradygmatu produktywizmu i poszukanie nowych narzędzi badawczych lub nowego języka artystycznego. Może da okazję do pracy nad eksperymentalnym projektem, który wymaga czasu i uwagi, a nie może być realizowany w logice tzw. grantozy i projektozy? Wierzymy, że w dzisiejszym świecie jest miejsce na pracę w zgodzie z ideami etycznego rozwoju i postwzrostu.

Po doświadczeniach z pierwszej pilotażowej edycji zdecydowałyśmy, że w 2024 roku chcemy wspierać rozwój zawodowy i osobisty twórców i twórczyń, badaczy i badaczek podobnie jak rok temu: w sposób zindywidualizowany i dostosowany do ich potrzeb. Co istotne, w naszym programie rezydencyjnym znowu nie stawiamy wymogu powstania dzieł czy organizacji wydarzeń.

 • Chcemy, by osoby biorące udział w rezydencji miały okazję do spojrzenia z innej perspektywy na własne działania i sposób pracy oraz by mogły w spokoju zadać sobie pytanie: czy czuję potrzebę dokładniejszego przyjrzenia się swojej ścieżce zawodowej?
 • Chcemy stworzyć elastyczne warunki, dzięki którym nie będziesz musiał_a dostosowywać się do programu – to my spróbujemy dostosować się do Twoich potrzeb i na nie odpowiedzieć.
 • Chcemy wesprzeć środowisko artystyczne oraz badawcze i pomóc osobom rezydenckim skupić się na jakości ich pracy.

Termin składania aplikacji do 12 marca 2024 r.

Kto może aplikować?

Do aplikowania szczególnie zachęcamy osoby czujące potrzebę zatrzymania się i urefleksyjnienia swoich praktyk zawodowych, chcące poszukać nowych sposobów spojrzenia na język artystyczny i ścieżki badawcze oraz gotowe eksplorować potencjalne nowe transdyscyplinarne relacje i połączenia.

Zapraszamy do udziału w programie mieszkające w Warszawie:

 • osoby tworzące sztukę lub;
 • osoby, które obroniły doktorat od stycznia 2023 do stycznia 2024 roku i nie mają etatowego zatrudnienia, lub;
 • duety oraz kolektywy artystyczne, badawcze lub aktywistyczne.

Wystarczy spełniać jeden z powyższych warunków.

Szczegóły i format programu

 • Udział w programie może potrwać od 5 do 6 miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, poza tym nie stawia aplikującym ograniczeń związanych ze statusem zawodowym, narodowością, wyznaniem, pochodzeniem, płcią czy sprawnością fizyczną.
 • O wyborze będzie decydować jakość złożonych aplikacji oraz możliwość realizacji procesów w relacji z WOK.
 • Program wspiera praktyki, współpracę oraz procesy bez wymogu realizacji dzieł i wydarzeń.
 • Tryb udziału i obszary wsparcia zostaną ustalone wspólnie z liderką programu.
 • Nie ma żadnego wzorcowego planu przebiegu rezydencji – z założenia ma ona być dostosowana do indywidualnych potrzeb rezydentek i rezydentów.
 • Osoby uczestniczące w programie będą zobowiązane do udziału we wspólnych spotkaniach oraz zostaną poproszone o prowadzenie dziennika dokumentującego proces podczas jego trwania.

Jak aplikować

Wiemy, że przygotowanie aplikacji to także praca, dlatego chcemy, by zgłoszenie do programu było możliwie jak najprostsze. Wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć portfolio / życiorys zawodowy w formacie pdf (maksymalnie 10 MB). Jeśli nie możesz aplikować online, prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z nami – wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Prośba ta dotyczy również innych pytań o program rezydencyjny lub naszą przestrzeń.

Co oferujemy

Program rezydencji będzie każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestniczek i uczestników, wynikających ze specyfiki praktyki artystycznej, badawczej oraz aktualnej sytuacji życiowej. Osoby, duety i kolektywy zaproszone do udziału w programie otrzymają:

 • środki finansowe w wysokości 8000 zł brutto w przypadku indywidualnych zgłoszeń i 10 000 zł brutto dla kolektywów lub duetów (płatne w transzach);
 • budżet na rozwój procesu do 5000 zł brutto – może zostać przeznaczony na wsparcie eksperckie, techniczne, produkcyjne lub psychologiczne, specjalistyczne, zakup materiałów, opiekę nad dzieckiem itp. Szczegóły ustalimy wspólnie z zaproszonymi osobami;
 • wsparcie merytoryczne WOK, uzgodnione w odpowiedzi na potrzeby każdej osoby uczestniczącej w programie;
 • możliwość skorzystania z przestrzeni do pracy w WOK, w zależności od indywidualnych potrzeb i dostępności;
 • wsparcie procesu w postaci wspólnych spotkań warsztatowych.

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy.