WOK na międzynarodowym Forum Mobilności Kultury 2024 w Caernarfon

Pod koniec 2023 roku Warszawskie Obserwatorium Kultury dołączyło do międzynarodowej sieci informacyjnej, która wspiera mobilność artystyczną i kulturalną. Zrzesza ona obecnie 69 członków i członkiń z 23 krajów i zajmuje się przede wszystkim wspomaganiem różnych interesariuszy kultury i sztuki, promując mobilność jako uniwersalną wartość w rozwoju zawodowym. Raz do roku odbywa się zjazd organizacji wchodzących w skład sieci, a w ostatnich latach łączony jest on z konferencją Forum Mobilności Kultury.
Photo by Ffotograffiaeth Iolo Penri Photography

Tym razem wydarzenie współorganizowane przez Wales Arts International odbyło się w mieście Caernafron w północnej Walii, a WOK reprezentowała Anna Galas-Kosil, zaproszona również do poprowadzenia panelu pod tytułem Valuing International Cultural Collaboration („Wartość międzynarodowej współpracy kulturalnej”).

Wymiar międzynarodowy ma kluczowe znaczenie dla trajektorii zawodowej osób zajmujących się sztuką lub kulturą, wzbogacając ich indywidualną karierę lub strategię organizacji, w których pracują. Uczestniczki tegorocznego forum pod hasłem Cultural Mobility beyond internationalisation („Mobilność kulturalna poza internacjonalizacją”) próbowały zmapować najważniejsze trendy w międzynarodowej mobilności oraz stworzyć przestrzeń do debaty o rozwoju zawodowym w wymiarze międzynarodowym. Wiele programów grantowych oraz inicjatyw w dziedzinie kultury stawia za cel umiędzynarodowienie karier, eksport dzieł i pracę poza granicami własnego kraju. Staje się to wręcz rodzajem żądania kierowanego do osób zajmujących się twórczością artystyczną. Z drugiej strony podróżowanie bywa rodzajem luksusu dla ludzi pochodzących z biedniejszych rejonów świata albo przywilejem tam, gdzie budżety na kulturę i współpracę międzynarodową podlegają znacznym cięciom. Równocześnie podlega ono nieustannej refleksji sektora w kontekście zmian klimatycznych i śladu węglowego.

Globalne konteksty w lokalnych społecznościach

Pierwszego dnia forum o wartości takiej współpracy Anna Galas-Kosil rozmawiała z Laurą Ganzą z belgijskiej organizacji Africalia oraz Sahrą Filip, wicedyrektorą Delfina Foundation. Wspólnie zastanawiały się nad tym, jak w czasach kryzysów i rosnących w siłę nacjonalizmów głos artystek i artystów może być wspierany poprzez międzynarodowe relacje, a także o tym, jak coraz częściej globalne konteksty odnajdujemy w lokalnych społecznościach poprzez powiązanie kultury i migracji.

cyngor-celfeddydau-otm-gwener-141

Fot. Ffotograffiaeth Iolo Penri Photography