Lista uchybień

Lista uchybień to interdyscyplinarne przedsięwzięcie teatralne przygotowane przez zespół artystów i artystek społecznych związanych ze Stowarzyszeniem Pedagogów i Pedagożek Teatru w partnerstwie z Warszawskim Obserwatorium Kultury. Wspólnie zabieramy głos w dyskusji na temat kultury jako środowiska pracy, prekariatu jako dominującej formy (nie)zatrudnienia w kulturze oraz na temat warunków, hierarchii oraz niespójności pomiędzy poziomem deklarowanych wartości i ich realizacji.

Lista uchybień to dokument, który został wręczony jednej z pracowniczek instytucji kultury w pierwszym dniu po jej powrocie z urlopu. Znalazł się tam szereg zarzutów dotyczących jej pracy.

Zamiast dialogu z przełożoną – spis niedociągnięć.

Zamiast szukania rozwiązań – plan naprawczy i groźba sankcji.

Co oznacza praktykowanie solidarności, współpracy i sprawiedliwości społecznej w branży kulturalnej? Kto wyznacza granice komunikacji i jakie są konsekwencje ich przekraczania lub utrzymywania? Jak sprawić, by praca w kulturze była ekologiczna, zrównoważona i zdrowa? Wspólnie tworzymy opowieść o wyzwaniach związanych z pracą w instytucjach kultury.

Autorka ilustracji: Katarzyna Belczyk

Projekt składa się z trzech powiązanych ze sobą elementów:

1. Na podstawie autorskiego scenariusza napisanego w oparciu o 9 pogłębionych wywiadów z pracownicami i pracownikami kultury z całej Polski powstał performans Lista uchybień. Punktem wyjścia do stworzenia spektaklu było pytanie: „Czy praca w kulturze, biorąc pod uwagę jej nastawienie na wykony, prezentacje, komunikację z publicznością oraz intensywną produkcję zdarzeń, a także duże znaczenie czynnika ludzkiego, może być ekologiczna, zrównoważona i zdrowa?”. Performans stawia również pytanie o to, jak przyglądać się pojawiającym się w tym sektorze uchybieniom i nadużyciom bez oskarżania kogokolwiek i wydawania pochopnych wyroków.

 

2. Spektaklowi towarzyszy wystawa grafik Katarzyny Belczyk – ilustratorki, która w celny i ironiczny sposób komentuje wyzwania związane między innymi z pracą artystyczną. Jej bohater potato_face_stories ma na Instagramie grono wiernych fanek i fanów.

 

3. Procesowi pracy nad spektaklem towarzyszyły warsztaty. Tuż po premierze pracownicy i pracowniczki sektora odbyli spotkania wzmacniające, które było szansą na wymianę refleksji o pracy w kulturze. Warsztaty wykorzystywały metody twórcze uruchamiające ciało i głos i prowadzone były w duchu community care.


 

Zespół

Karolina Pluta

Koncepcja całości, przeprowadzenie wywiadów, performerka
Jestem pedagożką teatru, performerką, coachką, trenerką i prezeską Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Od wielu lat wspieram w rozwoju instytucje kultury, organizacje pozarządowe, aktywistów i artystki. Prowadzę warsztaty, procesy twórcze i sesje indywidualne. Znam się na przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, produkowaniu spektakli oraz tworzeniu i realizowaniu projektów społeczno-artystycznych.

Pamela Leończyk

Reżyserka, performerka, przeprowadzenie wywiadów
Jestem reżyserką, autorką instalacji artystycznych, pedagożką teatru oraz koordynatorką dostępności.

Dorota Ogrodzka

W ramach rezydencji chcę doświadczyć przerwy i zebrać materiały do rozdziału o tym, jak robić przerwę. Jak traktować przełomowe sytuacje dojścia do ściany swojej wyporności, siły, nadziei jako możliwe momenty zmiany swojego sposobu pracy, a także funkcjonowania całej branży kultury i sztuki.

Iga Dzięgielewska

Performerka
Jestem pedagożką teatru, performerką i producentką. Ukończyłam kulturoznawstwo w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Działam w kolektywie Laboratorium Teatralno-Społeczne, gdzie badam zjawiska społeczne zarówno w formie performansów i akcji miejskich, jak i otwartych warsztatów.

Łukasz Wójcicki

Perfomer
Jestem performerem, tancerzem, choreografem, animatorem kontrkultury, badaczem i dramaturgiem.

Sebastian Świąder

Muzyka
Jestem pedagogiem teatru, animatorem kultury, muzykiem i performerem.

Kuba Drzastwa

Scenografia i kostiumy
Jestem animatorem kultury, pedagogiem teatru, projektantem sytuacji twórczych, producentem, koordynatorem i kuratorem przedsięwzięć kulturalnych i teatralnych, autorem scenografii i muzyki oraz dj-em.

Paulina Andruczyk

Produkcja
Jestem animatorką kultury, pedagożką teatru, koordynatorką projektów kulturalnych i artystycznych, menadżerką i producentką, kulturoznawczynią i dj-ką.

Kasia Belczyk

Grafika i koncepcja wystawy
Jestem rysowniczką, twórczynią plakatów i komiksów oraz autorką projektu Potato Face.

Promocja ze strony Stowarzyszenie Pedagogów Teatru: Katarzyna Łopata
Wsparcie administracyjne: Aleksandra Antoniuk

Autorka: Katarzyna Belczyk

Lista uchybień to spektakl, wystawa i warsztaty w ramach projektu Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, który jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy. Partnerką projektu jest Warszawskie Obserwatorium Kultury. Współorganizatorem wydarzeń jest Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka w Warszawie.

Premiera odbyła się 2 grudnia (wraz z wernisażem wystawy), kolejny pokaz 3 grudnia 2023 roku. Spektakle grane były na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. Mamy nadzieję, że spektakle uda się pokazać także poza Warszawą.