Konferencja poświęcona utworzeniu niezależnego Białoruskiego Instytutu Teatralnego

W dniach 7–9 września 2023 roku w WOK odbyła się konferencja poświęcona utworzeniu Białoruskiego Instytutu Teatralnego (BIT).

Wzięło w niej udział (stacjonarnie i online) około pięćdziesięciu przedstawicieli i przedstawicielek białoruskiego środowiska teatru niezależnego: aktorów, reżyserów, krytyków, teatrologów, dziennikarzy, menedżerów oraz specjalistów technicznych. Znaleźli się wśród nich między innymi członkowie grupy Kupałowcy: Aleh Harbuz, Walia Gartsujewa i Zoja Belakhvostsik, reżyserzy Yura Dzivakou i Uladzimir Ushakou, producentka Marina Dashuk, aktor i reżyser Andrei Novik, dramaturg Andrei Ivanou oraz badaczka teatru Anastasia Pankratava.

Fot. Katsia Ramanchyk

Uczestnicy konferencji opracowali wizję i kierunki przyszłej pracy Instytutu, skupiając się głównie na rozwoju i wsparciu zawodowym środowiska teatralnego, działalności badawczej i dokumentacji w obszarze sztuk performatywnych, pozaformalnej i akademickiej edukacji teatralnej, promocji i propagowaniu białoruskiej agendy teatralnej oraz tworzeniu międzynarodowych programów partnerskich.

Fot. Katsia Ramanchyk

Rezultatem było podpisanie memorandum o utworzeniu Białoruskiego Instytutu Teatralnego, które określa główne zasady jego działania w przyszłości: skupienie się na społeczności profesjonalistów i profesjonalistek zarówno w Białorusi, jak i za granicą, decentralizacja pracy, niedyskryminowanie i interdyscyplinarność. Uczestnicy uznali konferencję za ważną i potrzebną inicjatywę, zwrócili też uwagę na jej horyzontalny charakter, otwartość procesu pracy i skupienie na ludziach. Podczas ewaluacji podkreślali wszechstronność działań oraz wartość oddolnej inicjatywy środowiska teatralnego.

Fot. Katsia Ramanchyk

Konferencję zorganizowało Białoruskie Stowarzyszenie Teatralne z nieformalnej inicjatywy Katsi Ramanchyk, Leny Kantsevich, Paliny Dabravolskiej, Angeliki Krasheuskiej, Valiantsiny Maroz i innych.

Informacje na temat dalszych etapów tworzenia Instytutu można znaleźć na profilach Białoruskiego Środowiska Teatralnego.