We are too young for this sh*t. Ukraińska młodzież o życiu, przyjaźni, uchodźstwie

28–30 lipca 2023 przestrzeń WOK Lab oddaliśmy ukraińskiej młodzieży, która pod opieką Oksany Kolisnyk, studentki Sztuk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowała wystawę oraz zaprasza do udziału w programie towarzyszącym.

Wydarzenie było efektem kilkumiesięcznej pracy warsztatowej z młodymi osobami z Ukrainy. Spotkania odbywały się m.in. w przestrzeni WOK Lab i były okazją do rozmów o dorastaniu, relacjach i sprawczości młodych, jeszcze niepełnoletnich osób. Projekt We are too young for this sh*t (Jesteśmy za młodzi na to g*wno) jest pracą dyplomową Oksany przygotowaną na Instytucie Kultury Polskiej UW.

Projekt plakatu: Diana Didovych

Wystawę współtworzyły i współtworzyli: Sofia Bebra/Nashchuk, Diana Didovych, Yehor Gorbenko, Martyna Julia, Oksana Klymenko, Żenia Kondratenko, Slayqueen Nazar Sokhan, Sofiia Stechak, Oleksandra Vovkodav. Dodatkowo na wystawie było można zobaczyć prace artystki Maryny Siliakovej i grupy, z którą współpracuje podczas warsztatów kolażu. Zaproszony został również kolektyw Stus z projektem dotyczącym przyjaźni, do którego można było dołączyć w trakcie wydarzenia.

 

Fot. Marta Michalak

Wystawa „We are too young for this sh*t” jest przestrzenią, w której my, młodzi ludzie z Ukrainy, rozważamy tematy przyjaźni, praw młodych osób oraz doświadczenia uchodźczego. To wydarzenie jest owocem trzymiesięcznych spotkań nastoletnich osób z Ukrainy, podczas których poznawaliśmy się nawzajem, frustrowaliśmy się systemem edukacji, dorosłymi, tęskniliśmy za przyjaciółmi z Ukrainy oraz rozmawialiśmy o naszej przyszłości. Głównym celem tych spotkań było stworzenie wystawy, która opowiadałaby o nas samych, ale jednocześnie pozwoliłaby każdemu i każdej znaleźć w niej coś o sobie i tym dziwnym okresie dorastania. Nie możemy jeszcze pracować ani chodzić na koncerty bez pozwolenia opiekunów, a jednocześnie musimy dokonywać wyborów dotyczących naszej przyszłości i decydować, jak chcemy kształtować swoje życie.

Wystawa „We are too young for this sh*t” to nie tylko nasza opowieść, ale także zaproszenie do poznania Was. To miejsce, gdzie wspólnie możemy odkrywać różnorodne perspektywy, zrozumieć siebie nawzajem i budować więzi. Razem twórzmy tę przestrzeń, abyśmy mogli wzajemnie się inspirować i wzmacniać. Dlatego – jeśli tylko macie na to ochotę – zapraszamy Was do współtworzenia tej wystawy. 

Chcemy szczególnie podziękować Towarzystwu Inicjatyw Twórczych “ę” oraz Warszawskiemu Obserwatorium Kultury za wsparcie i udostępnienie swojej przestrzeni na nasze spotkania oraz na finałowe wydarzenie. 


28 lipca 2023

17:00 – otwarcie wystawy
20:00 – koncert zespołu Bezmajtek

29 lipca 2023

15:00-20:00 – zamknięte spotkanie twórców i twórczyń

Wystawę można będzie obejrzeć w dniach 28 lipca (17:00-21:00) i 30 lipca (13:00-19:00).


🇺🇦

We are too young for this sh*t/ українська молодь про життя, дружбу, досвід біженства

28-30 липня простір WOK Lab ми передаємо українській молоді.  Група молодих людей підготувала для Вас виставку під кураторством студентки факультету Соціальних мистецтв Варшавського університету – Оксани Колісник. Щиро запрошує Вас взяти участь в заходах, які є частиною проєкту.

Цей захід є результатом кількамісячної роботи з молодими людьми з України. Зустрічі відбувалися, зокрема, у просторі WOK Lab і були нагодою, щоб порозмовляти про період дорослішання, взаємини та можливості молодих людей, які ще є неповнолітніми. Проєкт був створений як дипломна робота Оксани Колісник, студентки соціальних мистецтв Інституту польської культури Варшавського університету.

Виставку підготували: Slayqueen Назар Сохань, Олександра Вовкодав, Мартина Юлія, Софія Стечак, Діана Дідович, Оксана Клименко, Женя Кондратенко, Софія Бебра/Нащук, Єгор Горбенко. Крім того, на виставці будуть представлені роботи художниці Марини Сілякової та її групи, з якою вона проводить майстер-класи з колажу. Також запрошено колектив „Стус” з їхнім проєктом про дружбу, до якого ви зможете долучитися під час заходу.

Фото: Марта Міхалак

Виставка „We are too young for this sh*t” – це простір, де ми, молоді люди з України, рефлексуємо на теми дружби, прав молоді та досвіду біженців. Цей захід є підсумком трьох місяців зустрічей з підлітками з України, під час яких ми знайомилися один з одним, розчаровувалися системою освіти, дорослими, сумували за друзями з України та говорили про наше майбутнє. Головною метою цих зустрічей було створення виставки, яка б розповідала історію про нас самих, але в той же час дозволила б кожному і кожній знайти щось про себе і цей дивний час дорослішання. Ми ще не можемо працювати або ходити на концерти без дозволу наших опікунів, але вже маємо робити вибір щодо свого майбутнього і вирішувати, як ми хочемо будувати своє життя.

Виставка „We are too young for this sh*t” – це не лише розповідь про нас, але й запрошення познайомитися з вами. Це місце, де ми разом можемо досліджувати різні перспективи, пізнавати один одного та будувати зв’язки. Давайте створювати цей простір разом, щоб ми могли надихати та підтримувати один одного. Тому ми запрошуємо вас долучитися до створення цієї виставки, якщо ви відчуваєте таке бажання.

Ми особливо хотіли б подякувати Товариству творчих ініціатив „ę” та Warszawskiemu Obserwatorium Kultury за їхню підтримку та надання простору для нашої зустрічі та фінального заходу.


28 липня

17:00 – відкриття виставки
20:00 – концерт групи Bezmajtek

29 липня

15:00-20:00 – закрита зустріч організаторів заходу.

Виставка буде доступна до відвідування 28 липня (17:00-21:00)  та 30 липня (13:00-19:00).