Rezydencja Sary Tokiny w WOK

Warszawskie Obserwatorium Kultury bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców oraz twórczyń z Białorusi i Ukrainy. Jako instytucja przyjmująca sprawujemy opiekę i dajemy wsparcie merytoryczne, staramy się włączyć Rezydentkę w nasze sieci kontaktów i partnerstw, a także w rytm pracy instytucji, umożliwiając jej poznanie sposobu funkcjonowania publicznej instytucji kultury w Polsce.