Miejskie stypendia doktoranckie 2023/2024

WOK jest partnerem V edycji miejskiego programu stypendialnego. Celem programu, wspierającego doktorantki i doktorantów z całej Polski, jest poszerzanie naszego rozumienia procesów i wyzwań, przed jakimi stoi zmieniająca się Warszawa oraz jej mieszkańcy i mieszkanki, a także wykorzystanie tej wiedzy w kształtowaniu polityk miejskich.

Sprawujemy opiekę merytoryczną nad trzema spośród czterech obszarów tematycznych tegorocznej odsłony konkursu, realizowanych pod auspicjami Wydziału Rozwoju Kultury Biura Kultury. Z ramienia WOK procesem zajmują się Małgorzata Bakalarz-Duverger, Marta Michalak i Olga Wysocka. W programie mogą wziąć udział osoby zainteresowane prowadzeniem badań w następujących obszarach tematycznych:

  1. Uczestnictwo „nowych warszawianek i warszawiaków” (osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa) w kulturze – potrzeby, mapowanie, dostępność;
  2. Społeczne instytucje kultury;
  3. Instytucje kultury w zmianie;
  4. Język włączający we współczesnej Polsce.

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów przyznawane są na maksymalnie 12 miesięcy, w łącznej wysokości do 30 000 zł na projekt. Przy wyborze stypendystek i stypendystów brane są pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, uwzględnienie lokalnego kontekstu oraz możliwość zastosowania wyników badań w praktyce.

Nabór zakończył się 10 lipca 2023 roku. Trwa proces oceny wniosków, rozpisany na trzy etapy: formalny, merytoryczny, w którym bierze udział WOK, oraz obrady komisji stypendialnej, oceniającej wartość naukową projektów badawczych. Ostateczna lista stypendystek i stypendystów zostanie ogłoszona na przełomie września i października.