Reagujemy! Otwarta sieć osób kultury

Warszawskie Obserwatorium Kultury współtworzy otwartą sieć organizatorek i organizatorów kultury Reagujemy!

Bezpośrednim powodem zainicjowania sieci Reagujemy! były kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, eskalacja agresji Rosji na Ukrainę oraz potrzeba wspólnego namysłu instytucji i organizacji działających w sektorze kultury nad nowymi wyzwaniami związanymi ze zwiększającą się różnorodnością etniczną naszego społeczeństwa. Członkowie sieci spotykają się regularnie online oraz w instytucjach partnerskich. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, tworzymy otwarty i żywy katalog praktyk wspierający osoby oraz instytucje kultury działające w obszarze międzykulturowym.

reagujemy 3
Reagujemy 2
fot. Emilia Lipa

Misja

Misją otwartej sieci ludzi kultury REAGUJEMY! jest działanie na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa poprzez łączenie zasobów, wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami w kulturze oraz poszerzanie przestrzeni do spotkania i dialogu.

Wizja

Działamy w polu kultury na rzecz zmiany społecznej, współtworząc solidarne społeczeństwo, otwarte na różnorodność, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością.

Wartości

Otwartość, różnorodność, równość, wrażliwość, międzykulturowość.

  • Otwartość: budowanie dostępnej, przyjaznej i włączającej przestrzeni spotkania.
  • Różnorodność: docenianie różnych perspektyw i wsparcie otwartego dialogu i współpracy.
  • Równość: uznawanie głosów wszystkich i zapewnianie dostępu do zasobów kultury na równych prawach.
  • Wrażliwość: uważność na potrzeby innych, wzajemna troska i gotowość do działania.
  • Międzykulturowość: szacunek różnych kultur wobec siebie nawzajem i budowanie pomostów, by uczyć się razem żyć, tworzyć, pracować i wspierać.

Otwarty i Żywy Katalog Praktyk Międzykulturowych

„Otwarty i Żywy Katalog Praktyk Międzykulturowych” to efekt wielomiesięcznej pracy sieci Reagujemy!. Wierzymy, że może być pomocny w pracy z osobami z doświadczeniem migranckim i/lub uchodźczym. Katalog nazywamy „żywym” i „otwartym”, ponieważ jest dynamicznie rozwijającym się zbiorem praktyk, które będziemy adaptować i aktualizować w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i konteksty kulturowe.

„Żywy” oznacza, że dokument jest stale uaktualniany o nowe doświadczenia i rozwiązania. „Otwarty” podkreśla, że jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i zachęca do współtworzenia oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami (także tymi postrzeganymi jako porażki) w duchu otwartości i współpracy. Nasz katalog jest zaproszeniem do odkrywania, jak różnorodność może wzbogacać środowisko kultury, a jednocześnie zachętą do pozytywnego zaangażowania i współpracy międzykulturowej.

Po przeczytaniu Katalogu prosimy Was o sugestie, refleksje, a może i pomysły na nowe przykłady czy sytuacje, którymi chcecie się podzielić z innymi. Uwagi możecie nam przesłać za pomocą formularza.

Jak działać międzykulturowo w kulturze?

Jak działać międzykulturowo w kulturze? – to jedno z pytań, na które starałyśmy i staraliśmy się odpowiedzieć podczas premiery Otwartego i Żywego Katalogu praktyk Międzykulturowych, która odbyła się 4 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przedstawicielki i przedstawiciele sieci przedstawiły i przedstawili treść każdego z rozdziałów. Spotkanie poprowadziła Olga Brzezińska.