Secondary Archive w Warszawskim Obserwatorium Kultury

W witrynie WOK od 23 lutego do 5 marca 2023 roku pokazywaliśmy pracę Secondary Archive. Głosy ukraińskich artystek. Instalację można było zobaczyć i usłyszeć od strony ulicy Marszałkowskiej 34/50.

23 lutego 2022 r. Secondary Archive: platforma dla artystek z Europy Środkowo-Wschodniej, wraz z twórczyniami z Ukrainy i Białorusi, inaugurowała nową edycję. Otwarcie odbyło się na kilka godzin przed inwazją Rosji na Ukrainę. Kuratorki, artystki i goście biorący wówczas udział w wydarzeniu mówili o rosnącym napięciu oraz potrzebie reprezentacji i ochrony dziedzictwa artystek z tej części Europy, zwłaszcza w obliczu zagrożenia zniszczeniami ze strony Rosji. Od tego dnia minął już rok, a ukraińskie artystki pomimo trudności nadal tworzą. To zaszczyt dla Secondary Archive móc współpracować z twórczyniami, które nieustannie walczą o swoje prawa, są głośne i dumne, tym samym wywierają realny wpływ na kształt naszej rzeczywistości. Jako zespół WOK natomiast jesteśmy wdzięczne, że mogłyśmy przyczynić się do tego, że głosy artystek zostały usłyszane w Warszawie.

Secondary Archive. Głosy ukraińskich artystek, fot. Pamela Bachar, Warszawskie Obserwatorium Kultury, dzięki uprzejmości Fundacji Katarzyny Kozyry

Jak pokazał nam miniony rok, sztuka wciąż pozostaje znaczącym narratorem dla tych, których głos jest uciszany. Dlatego chcemy dać przestrzeń publiczną twórczyniom ukraińskim bez zewnętrznej ingerencji, aby ich głosy zostały zrozumiane i wysłuchane. Jak mówi Iryna Polikarczuk, menadżerka projektu z Ukrainy: W Prisztinie i Warszawie słyszymy 14 głosów spośród 50 artystek z Ukrainy prezentowanych w Archiwum. Wiosną 2022 roku sztuka wydawała się bezsilna wobec rosyjskich czołgów i rakiet, więc nie wszystkie artystki były w stanie się wypowiedzieć; ale te 14 głosów próbowało ogłosić, zamanifestować i wykrzyczeć całemu światu o wojnie. Inwazja Rosji na Ukrainę trwa. Nasi artyści poczuli siłę i wolę przemawiania w imieniu Ukrainy poprzez swoje praktyki artystyczne. Tworzą nowe prace, uczestniczą w międzynarodowych wystawach, konferencjach i dyskusjach. Bronią prawa Ukrainy do niezależności i pozbycia się opresji kolonialnej ze strony Rosji na wszystkich płaszczyznach.

witryna WOK Lab widziana od strony ulicy Marszałkowskiej z opisem wystawy Secondary Archive Głosy ukraińskich artystek
witryna WOK Lab widziana od strony ulicy Marszałkowskiej z opisem wystawy Secondary Archive Głosy ukraińskich artystek
witryna WOK Lab widziana od strony ulicy Marszałkowskiej z opisem wystawy Secondary Archive Głosy ukraińskich artystek
Secondary Archive. Głosy ukraińskich artystek, fot. Pamela Bachar, Warszawskie Obserwatorium Kultury, dzięki uprzejmości Fundacji Katarzyny Kozyry

 

Minął rok, a wypowiedzi artystek pozostały aktualne. Zabrzmiały w przestrzeni publicznej przypominając nam, że wojna trwa i że potrzebujemy wsparcia wspólnoty europejskiej.

Jan Bačynsjkyi • Yana Bachynska

W swojej praktyce artystycznej posługuje się medium video, performance oraz rysunkiem, tworzy także instalacje.

Tereza Barabash • Тереза Барабаш

W swojej twórczości wykorzystuje tkaniny, zajmuje się sztuką audiowizualną i land artem.

Oksana Chepelyk • Оксана Чепелик

Architektka, artystka, reżyserka, kuratorka, badaczka. Pionierka ukraińskiej sztuki mediów od lat 90. XX wieku.

Olia Fedorova/Оля Федорова

Multidyscyplinarna artystka konceptualna, zajmuje się performansem, fotografią, wideo i tekstem.

Uli Golub • Юлі Голуб

Główną osią praktyki artystki jest opowiadanie historii. Zafascynowana fantastyką, kosmizmem i futuryzmem, próbuje badać alternatywne modele istnienia i współistnienia.

Ksenia Hnylytska • Ксенія Гнилицька

W pracy twórczej podejmuje tematy społeczne. Główne techniki, w których pracuje to malarstwo i sztuka wideo.

Alevtina Kakhidze • Алевтина Кахідзе

Artystka, performerka, kuratorka, projektantka, ogrodniczka.

Tetiana Kornieieva • Тетяна Корнєєва

Artystka i performerka. W swojej twórczości porusza tematy fizyczności i kobiecej tożsamości, wykorzystując narracje pamięci indywidualnej i zbiorowej. Rozwija koncepcje architektury performatywnej i krajobrazu performatywnego w kontekście relacji pomiędzy tożsamością a przestrzenią miejską/krajobrazem.

Yulia Kostereva • Юлія Костєрєва

Ukraińska artystka i kuratorka. W 1999 r. wraz z Yuriim Kruchakiem stworzyła platformę artystyczną Open Place, w ramach której działa do dziś.

Yulia Krivich • Юлія Кривич

Artystka i fotografka. Porusza kwestie tożsamości, wykorzystuje elementy aktywizmu w powiązaniu z własnymi doświadczeniami. W kręgu zainteresowań artystki znajdują się tematy dotyczące migracji i obszaru Europy Wschodniej.

Maria Kulikovska • Марія Куліковська

Jest artystką multimedialną, architektką, akcjonistką-performerką, badaczką i wykładowczynią.

Anna Manankina • Анна Мананкіна

W swoich wypowiedziach artystycznych porusza szeroki zakres zagadnień: od aspektów geopolitycznych i struktur władzy po intymne sfery życia, podejmuje temat przemocy i tożsamości płciowej, oraz sytuacji kobiet w kontekstach artystycznych i społecznych.

Valeria Troubina • Валерія Трубіна

Ukraińska artystka należąca do kręgu twórców ukraińskiej transawangardowej sztuki nowej fali. Jej główne medium artystyczne to malarstwo.

Anna Zvyagintseva • Анна Звягінцева

Artystka zajmuje się tematyką ciała, ścieżek, bezużytecznych działań i małych gestów. W swoich pracach łączy techniki rysunkowe z różnorodnymi formami i wariacjami sztuki takimi jak rzeźba, instalacja, wideo i malarstwo.

🇺🇦

23 лютого 2022 року Secondary Archive запустив новий розділ платформи для художниць із Центральної та Східної Європи з мисткинями з України та Білорусі. Презентація відбулась буквально за кілька годин до вторгнення Росії в Україну. Кураторки, художниці та гості заходу говорили про зростання напруги та необхідність репрезентації та захисту спадщини художниць із Центрально-Східної Європи, особливо в умовах її знищення Росією. З того дня минув рік, а українські мисткині, незважаючи ні на що, продовжують творити. Для Secondary Archive честь співпрацювати з художницями, які постійно борються за свої права, які лунають гучно та гордо, і тим самим формують нашу реальність. Минулий рік показав, що мистецтво може бути потужним оповідачем для тих, чиї голоси замовчують. Тому ми хочемо надати публічний простір українським артисткам без зовнішнього втручання, щоб їхні голоси були зрозумілі та почуті.

Secondary Archive. Голоси українських мисткинь, фото Памели Бахар, Варшавська культурна обсерваторія, надане Фундацією Катажини Козир

Ірина Полікарчук, менеджерка проєкту в Україні: “У Приштині та Варшаві ми чуємо 14 голосів із 50 артисток з України, представлених в Архіві. Навесні 2022 року мистецтво здавалося безсилим проти російських танків і ракет, тому не всі могли творити. Але ці 14 голосів намагалися говорити, оприявнити, кричати на весь світ про війну. Минув цілий рік, а війна триває. Наші художниці через свої мистецькі практики відчули силу та волю говорити від імені України. Вони створюють нові роботи, беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, дискусіях. Вони відстоюють право України на перемогу в цій війні та звільнення від колоніального тиску Росії на всіх рівнях.

zbliżenie na telewizor, na którym wyświetla się wystawa Secondary Archive Głosy ukraińskich artystek
witryna WOK Lab widziana od strony ulicy Marszałkowskiej z telewizorem, na którym wyświetla się wystawa Secondary Archive Głosy ukraińskich artystek
zbliżenie na telewizor, na którym wyświetla się wystawa Secondary Archive Głosy ukraińskich artystek - uchwycony kadr zawiera tekst Olii Fedorovej
Secondary Archive. Голоси українських мисткинь, фото Памели Бахар, Варшавська культурна обсерваторія, надане Фундацією Катажини Козир

 

Минув рік, а аудіозаписи наших артисток залишаються актуальними. Вони звучатимуть у публічному просторі, щоб нагадати, що війна триває і нам потрібна підтримка європейської спільноти.”

Podziel się

Facebook | Twitter | Linkedin

Artystki

Lider projektu

Partnerzy

Menadżerka projektu PL

Menadżerka projektu UA

Menadżerki ze strony WOK

Edycja wideo

Technika