Współmyślenia – proces badań artystycznych i spotkań sieciujących

W Polsce badania artystyczne od lat powstają na peryferiach instytucji sztuki i nauki. Choć te efemeryczne praktyki są niewyczerpanym źródłem nowych strategii poznawczych, nadal nie zyskały własnego miejsca w polu kultury. Tworzącym je osobom brakuje finansowania i wsparcia instytucjonalnego, a ich prace nie doczekały się zbyt wielu krytycznych czy naukowych komentarzy, które mogłyby pomóc w głębszym poznaniu tych praktyk.

Wzmocnienie badań artystycznych wymaga współpracy tworzących je osób. Chcemy więc zaprosić Was do rozmowy o działaniach na pograniczu sztuki i nauki. Współmyślenia to zarazem sieciowanie i proces zespołowych poszukiwań, w czasie którego będziemy mogły poznać się, nawiązać sojusze i wspólnie zastanowić się nad niejednorodną i rozproszoną tożsamością badań artystycznych w Polsce.


Zapraszamy Was do procesu, na który złożą się:

 • dwa zjazdy w formule facylitowanych całodniowych spotkań: w Chęcinach (26–28 lipca 2024) i w Warszawie (15–17 listopada 2024),
 • kuratorska i facylitatorska opieka nad procesem.

Nie zakładamy, że w ramach projektu powstanie jakikolwiek materialny efekt czy produkt – jesteśmy otwarte na to, co przyniesie proces. Traktujemy te spotkania jako punkt wyjścia do dalszego współdziałania.

Informacja o dostępności architektonicznej:

 • Otoczenie oraz budynki Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • WOK.lab (parter) jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jedna z toalet jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach, można też wjechać do niej z wózkiem dziecięcym i skorzystać z przewijaka.
 • Hotel Hera w Warszawie dysponuje dwoma przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową pokojami jednoosobowymi na parterze.

Językiem obu zjazdów jest język polski.

Podczas zjazdów będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

 • Czym są badania artystyczne?
 • Jakie praktyki poznawcze oraz sposoby tworzenia wiedzy i dzielenia się nią powstają w procesach artystyczno-badawczych?
 • W jakich warunkach ekonomicznych oraz środowiskach instytucjonalnych i dyscyplinarnych pracują osoby zajmujące się takimi badaniami?
 • Jak stworzyć godne warunki do pracy artystyczno-badawczej w Polsce?

Chcemy, żeby Współmyślenia były okazją do spotkania osób z różnorodnych środowisk artystycznych i naukowych. Wiemy, że informacje o naborach rzadko docierają do wszystkich zainteresowanych, dlatego każdą osobę wyłonioną na podstawie zgłoszenia będziemy zachęcać, by zaprosiła do udziału w procesie jedną wybraną przez siebie osobę.

Więcej informacji znajdziecie w poniższym tekście kuratorskim:


Kto może aplikować?

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby, które w swojej pracy łączą praktykę badawczą i artystyczną – niezależnie od przynależności instytucjonalnej czy dyscyplinarnej. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja obecności podczas obu zjazdów.

Co oferujemy?

 • wynagrodzenie w wysokości 1600 zł brutto (800 zł brutto za udział w każdym zjeździe), na podstawie umowy o dzieło;
 • zwrot kosztów podróży do wysokości 300 zł dla każdej z osób uczestniczących w zjazdach oraz nocleg (do dwóch dób hotelowych dla każdej z osób uczestniczących w każdym ze zjazdów, w pokojach dwuosobowych);
 • pełne wyżywienie podczas zjazdu w Chęcinach;
 • wspólny obiad podczas zjazdu w Warszawie.

Jak aplikować?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeśli nie możesz aplikować online, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Tą samą drogą możesz skierować do nas także ewentualne pytania o kwestie programowe lub organizacyjne.

T: 22 620 34 90
E: marta.michalak@wok.art.pl lub anna.galas@wok.art.pl

Harmonogram

 • termin składania aplikacji: do 27 maja 2024 roku do godziny 23:59,
 • ogłoszenie wyników naboru (publikacja informacji na stronie internetowej WOK oraz indywidualny kontakt mailowy z każdą ze zgłaszających się osób) – do 10 czerwca,
 • każda osoba zakwalifikowana do udziału może zaprosić do procesu jedną osobę praktykującą badania artystyczne – do 23 czerwca,
 • indywidualne zoomy zapoznawcze z zespołem facylitatorek – od 12 czerwca do 7 lipca,
 • zjazd w Chęcinach (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego) – 26–28 lipca 2024,
 • zjazd w Warszawie (Warszawskie Obserwatorium Kultury – WOK.lab) – 15–17 listopada 2024.

 


Kuratorka: Anna Majewska
Producentka: Alicja Berejowska
Opiekunki ze strony WOK: Anna Galas-Kosil, Marta Michalak, Agnieszka Tiutiunik
Facylitatorki: Paulina Brelińska-Garsztka, Alicja Czyczel, Zofia Małkowicz, Anna Majewska, Zofia Reznik
Współpraca merytoryczna: Paulina Brelińska-Garsztka, Alicja Czyczel, Jakub Depczyński, Piotr Morawski

Organizatorzy projektu:
Warszawskie Obserwatorium Kultury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Polonistyki i Instytut Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Partner:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Współmyślenia są częścią projektu Artystyczno-badawcze praktyki produkcji wiedzy realizowanego przez Annę Majewską w ramach grantu MEiN Perły Nauki.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz programu Mikrogranty – Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Warszawskim.