WOK.casty: Zawód dyrektor_ka

Kultura stoi dziś na granicy: z jednej strony są stare praktyki, z drugiej nowe wartości równości i różnorodności. Instytucje kultury są szczególnym miejscem, gdzie odbywa się walka o zmianę w sposobie myślenia i działania. W nowym cyklu WOK.castów Zawód dyrektor_ka Olga Wysocka i Igor Stokfiszewski sondują, jak dyrektorki i dyrektorzy warszawskich instytucji kultury radzą sobie ze zmianami. Jakie strategie przyjmują w obliczu tego wyzwania? I jakie emocje im towarzyszą?

Na naszych oczach dokonuje się społeczna, polityczna i kulturowa transformacja. Towarzyszy jej napięcie pomiędzy starymi wzorcami, opartym na przemocy, władzy, indywidualizmie, dominacji i pragnieniu zysku, a nowym, który upomina się o równość, różnorodność i poszanowanie dla kruchości jednostki, a zarazem dowartościowuje więzi zbiorowe oraz wrażliwość ekosystemową.

Instytucje kultury znalazły się w potrzasku. Działający w nich artyści i artystki, animatorki i animatorzy, edukatorki i edukatorzy tworzą języki opisu nowego świata i estetyki będące jego odzwierciedleniem oraz wypracowują praktyki nadające nowym ideom realność. Stare prawo i ekonomia nie pozwalają jednak tym ideom zamanifestować się w zarządzaniu instytucjami i sposobach ich organizacji.

WOK.casty

Zanim nowy paradygmat znajdzie odzwierciedlenie w legislacji dotyczącej kultury albo w nowym podejściu do ekonomii, osoby stojące na czele instytucji próbują zmieniać je na własną rękę. Z jakich narzędzi korzystają? Po jakie dyskursy i praktyki sięgają? Co to konkretnie znaczy: zmieniać instytucję kultury? Jakie towarzyszą temu procedury, jakie to budzi emocje, jakich języków komunikacji z pracownikami i pracowniczkami się używa? Czy na tej drodze są jakieś z pozoru nieprzekraczalne progi – i jak można je jednak przekroczyć?

Te pytania zadajemy dyrektorkom i dyrektorom warszawskich instytucji kultury. Chcemy, by pozyskana dzięki tym rozmowom wiedza praktyczna posłużyła do sformułowania wytycznych wspierających zmiany w instytucjach. Być może staną się one ramą dla nowych rozwiązań systemowych.

Z dyrektorkami i dyrektorkami warszawskich instytucji kultury rozmawiali Olga Wysocka i Igor Stokfiszewski. Oboje w 2022 roku wystartowali przeciwko sobie w konkursie na dyrekcję WOK. Oboje widzieli potrzebę zmiany w sferze kultury i jej instytucji, przejścia od starego do nowego. Łączą siły, by czerpiąc ze swoich doświadczeń, dociekać, jak zmieniać instytucje, jak zawiązywać sojusze i jak tworzyć nowoczesną, żywą i potrzebną kulturę. Ale pytają też o to, co się zmienia, kiedy przekracza się próg instytucji jako dyrektor_ka – i kiedy wizja spotyka się z rzeczywistością.

Posłuchaj


Cykl WOK.castów Zawód dyrektor_ka powstał w ramach partnerstwa Warszawskiego Obserwatorium Kultury i Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury Krytyki Politycznej. Rozmowy odbywały się między październikiem 2023 a kwietniem 2024 roku.

Dżingiel i podkład muzyczny

Produkcja i montaż