Ogłoszenie wyników naboru do procesu badań artystycznych i spotkań sieciujących Współmyślenia

Wpłynęło do nas 114 zgłoszeń, które czytałyśmy z dużym zainteresowaniem. Osoby aplikujące różnorodnie definiują obszar badań artystycznych, sytuując go w szerokim spektrum praktyk instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz poddając je krytycznej analizie. Samo czytanie zgłoszeń pozwoliło nam lepiej poznać ten obszar. Ich duża liczba i wysoka jakość pokazują, jak potrzebna jest refleksja na temat badań artystycznych w Polsce i jak wiele osób chce podążać tą ścieżką w swojej praktyce.

Aplikacje, które czytałyśmy wnikliwie i z uważnością, wywołały wiele długich dyskusji. Starałyśmy się, żeby grupa osób, które zdecydowałyśmy się zaprosić do udziału w procesie, była możliwie różnorodna. Po wstępnym przeanalizowaniu zgłoszeń zdecydowałyśmy się przyjąć następujące kryteria:

 • doświadczenie w polu badań artystycznych (niezależnie od wieku i pozycji instytucjonalnej lub środowiskowej)
 • przenikanie się nauki i sztuki w praktyce osoby aplikującej
 • gotowość do podjęcia refleksji na temat własnej praktyki i badań artystycznych w Polsce
 • gotowość do zaangażowania się we współpracę na rzecz środowiska badań artystycznych
 • różnorodność

Jest nam bardzo przykro, że z tak dużego grona osób aplikujących możemy zaprosić tylko dwanaście, bo jesteśmy przekonane, że niemal wszystkie zgłoszenia świetnie wpisywały się w ramy procesu. Osoby zaproszone do udziału we Współmyśleniach (w kolejności alfabetycznej):

 1. Julia Barbasiewicz
 2. Karolina Gembara
 3. Jessica Kufa
 4. Katarzyna Kania
 5. Julia Krupa
 6. Antoni Michnik
 7. Patrycja Plich
 8. Monika Popiel
 9. Aleksandra Skowrońska
 10. Agata Skrzypek
 11. Tytus Szabelski
 12. Paweł Świerczek

Zgłoszenia były rozpatrywane przez zespół w składzie: Paulina Brelińska-Garsztka, Jakub Depczyński, Anna Galas-Kosil, Anna Majewska, Marta Michalak, Piotr Morawski.

Mamy nadzieję, że Współmyślenia będą dopiero początkiem współpracy na rzecz badań artystycznych w Polsce. Skala zainteresowania proponowanym przez nas procesem upewniła nas, że potrzebne są podobne działania. Zachęcamy Cię do śledzenia informacji dotyczących Współmyśleń, które będą publikowane na stronie WOK.