Warszawa w badaniach

Czym na co dzień zajmują się mieszkający w stolicy migranci i migrantki? Jak niepewność mieszkaniowa wpływa na życie warszawiaków i warszawianek? Czy czujemy się odpowiedzialni za stan powietrza w naszym mieście? Na te i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wydarzenie odbyło się w ostatnich dniach listopada, a jego organizatorami było Warszawskie Obserwatorium Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Warszawa to tętniąca życiem aglomeracja, w której skupiają się wydarzenia odzwierciedlające zmiany i nastroje społeczne – i jako taka jest ciekawym tematem badań. 29 i 30 listopada 2023 roku badacze i badaczki spotkali się, by stworzyć wielogłos na temat miasta oraz jego mieszkańców i mieszkanek. To pierwsza od 2019 roku konferencja skupiona przede wszystkim na kwestiach dotyczących stolicy. Prelegenci i prelegentki, którzy wzięli w niej udział, reprezentowali zarówno młode, jak i starsze pokolenie badaczy i badaczek i pochodzili z różnych ośrodków akademickich. Pierwszego dnia sesje odbyły się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72), drugiego zaś w siedzibie WOK.

Fot. Tytus Szabelski-Różniak

Przedstawione referaty odzwierciedlały aktualne zainteresowania varsavianistów, a podejmowane przez nich kwestie łączyły się w bloki tematyczne, które pozwolały spojrzeć na Warszawę z różnych perspektyw. Socjologów i socjolożki badające tożsamość mieszkańców interesowało zwłaszcza to, jak wpływają na nią podziały społeczne; ważnym wątkiem była również sytuacja cudzoziemców i cudzoziemek w Warszawie. Wiele wystąpień dotyczyło przestrzeni – zarówno przestrzeni miejskiej czy architektury, jak i mieszkalnictwa, a zwłaszcza polityk mieszkaniowych.

WOK było gospodarzem drugiego dnia sesji – zaprezentowaliśmy wówczas wyniki przeprowadzonego przez nas badania edukacji kulturalnej w Warszawie. Obrady zwieńczył transdyscyplinarny panel ekspercki. Pokłosiem konferencji będzie monografia ukazująca różnorodność i wyjątkowość naszego miasta.

warszawa-w-badaniach-małe-002
warszawa-w-badaniach-małe-007
warszawa-w-badaniach-małe-016
warszawa-w-badaniach-małe-003
warszawa-w-badaniach-małe-004
warszawa-w-badaniach-małe-015
warszawa-w-badaniach-małe-035
warszawa-w-badaniach-małe-037
warszawa-w-badaniach-małe-038
warszawa-w-badaniach-małe-039
warszawa-w-badaniach-małe-036
Fot. Tytus Szabelski-Różniak

Program konferencji:

Warszawa w badaniach socjologów i socjolożek | konferencja naukowa

29–30 listopada 2023

Dzień 1

Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, sala nr 300 im. Erazma Majewskiego, III piętro

9.30 Rejestracja uczestników

10.00–10.30 Rozpoczęcie konferencji

10.30–13.00 Część I: Mieszkańcy, mieszkanki  i ich życie

Prowadzący: Rafał Wiśniewski, NCK

Karolina Thel, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Konflikty a wizje miasta

Beata Gawryszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
To nam się podoba! Warszawskie tereny nieformalnej zieleni w oczach ich użytkowników

Marcin Choczyński, ks. Sławomir H. Zaręba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Mieszkańcy Warszawy w obiektywie badań Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)

Kacper Leśniewicz, Uniwersytet SWPS / Technische Universität Chemnitz
My vs. Oni – granice symboliczne klasy ludowej i klasy średniej w Warszawie

Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Szkoła Główna Handlowa / Uniwersytet Warszawski
„Kiedy rano jadę swoim wozem, chociaż korek, chociaż smog, patrzę na kochane moje miasto, gdzie powietrze jest gorsze co rok”

Dyskusja

13.00–14.00 Lunch

14.00–16.30 Część II: Cudzoziemcy, cudzoziemki, migranci, migrantki

Prowadząca: Magdalena Dudkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Tatiana Kanasz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Migracja zarobkowa Białorusinów w Warszawie na przykładzie wybranych tekstów medialnych

Izabela Grabowska, Agata Jastrzębowska, Akademia Leona Koźmińskiego
Zasoby warszawianek i warszawiaków, z uwzględnieniem pochodzenia migranckiego w unikalnym badaniu społecznym Moja Migracja z feedbackiem dla badanych

Jakub Stepaniuk, University of Graz
Społeczność turecka (turkijska) w Warszawie

Joanna Stepaniuk, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
Kim są i co robią na co dzień ukraińskie migrantki mieszkające w Warszawie – analiza badań własnych

Aleksandra Winiarska, Uniwersytet Warszawski
Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych w Warszawie przed i po lutym 2022

Dyskusja

16.30–16.45 Zakończenie pierwszego dnia sesji

Dzień 2

Warszawskie Obserwatorium Kultury
ul. Marszałkowska 34/50

10.00–10.10 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

10.10–13.00 Część III: Przestrzeń i zamieszkiwanie

Prowadząca: dr Katarzyna Górniak, Politechnika Warszawska

Sara Bojarczuk, Barbara Jancewicz, Uniwersytet Warszawski
Obcokrajowcy w Warszawie: dyskryminacja i trudności w dostępie do mieszkań na wynajem

Justyna Orchowska, Uniwersytet Warszawski
Klasa średnia i niepewność mieszkaniowa. Doświadczenia mieszkańców Warszawy

Łukasz Drozda, Uniwersytet Warszawski
Rozcieńczenie postsocjalizmu. Ekonomia polityczna warszawskich deweloperów

Barbara Audycka, Uniwersytet Warszawski
Najem instytucjonalny w Warszawie: trajektorie rozwoju

Ewa Majdecka, Uniwersytet Warszawski
Wytwarzanie przestrzeni Starego i Nowego Miasta – od powojennej odbudowy do współczesności

Dyskusja

13.00–13.45 Lunch

13.45–15.30 Część IV: Edukacja i młodzież

Prowadząca: Olga Wysocka, Warszawskie Obserwatorium Kultury

Bartosz Łukaszewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Warszawska młodzież w relacjach z otoczeniem – ryzyko czy rozwój?

Robert Nowecki, Uniwersytet Warszawski
Warszawskie symulacje wyborów jako przykład ewolucji poglądów młodego pokolenia stolicy i okolic. Socjologia, prawo, politologia

Konrad Ryszard Wysocki, Uniwersytet Warszawski
„Ciężko było uwierzyć, że ktoś mógłby się tym zająć… chcieliśmy, żeby to było nasze” – warszawskie festiwale młodzieżowe jako pole praktyk kulturalnych

Radosław J. Potrac, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Stowarzyszenie Gwara Warszawska, Nauczyciel Roku 2023
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Syreniego Grodu. Edukacia prz…szłości

Magdalena Tędziagolska, Badania i Działania
Edukacja kulturalna w Warszawie

Dyskusja

15.30–17.00 Część V: Warszawa miasto szczególne?

Prowadzące: Barbara Lewenstein, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Bakalarz-Duverger, Warszawskie Obserwatorium Kultury

Panel ekspertów i ekspertek:

Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy
Mikołaj Madurowicz, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy
Olaf Osica, Dyrektor Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy
Kuba Piwowar, Uniwersytet SWPS
Magdalena Staniszkis, Stowarzyszenie Architektów Polskich
Maria Środoń, Uniwersytet Warszawski
Marta Żakowska, Laboratorium Miasta Muzeum Warszawy, „Magazyn Miasta”

17.00–17.15 Zakończenie konferencji