ICORN

Warszawa przystąpiła do sieci ponad 70 miast, które dają schronienie twórczyniom i twórcom oraz aktywistkom i aktywistom. Warszawskie Obserwatorium Kultury zostało instytucją koordynującą rezydencje realizowane w ramach sieci ICORN (International Cities of Refuge Network). Umowa pomiędzy m.st. Warszawa a siecią ICORN została podpisana 20 lipca 2023 w Urzędzie Miasta.
Na zdjęciu od lewej: Monika Czerska (Biuro Kultury, Urząd Miasta st. Warszawy), Artur Jóźwik (Biuro Kultury, Urząd Miasta st. Warszawy), Helge Lunde (dyrektor wykonawczy ICORN), Aldona Machnowska-Góra (wiceprezydentka Warszawy, Urząd Miasta st. Warszawa), Anna Galas-Kosil (WOK), Robert Piaskowski (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa da. Kultury, członek zarządu sieci ICORN), Tomasz Kolankiewicz (Biuro Kultury, Urząd Miasta st. Warszawy), fot. Szymon Pulcyn, dzięki uprzejmości Biura Kultury m.st. Warszawy.

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia ICORN jest organizacją zrzeszającą miasta oraz regiony oferujące schronienie pisarkom, pisarzom, artystkom, artystom, dziennikarkom, dziennikarzom i aktywistkom, aktywistom narażonym na cenzurę, prześladowania, albo których życie jest bezpośrednio zagrożone. Miasta członkowskie ICORN oferują długoterminowe schronienie (na okres roku lub dwóch lat). Sieć działa na rzecz wolności słowa i ochrony praw człowieka, broni wartości demokratycznych i promuje międzynarodową solidarność.

Instytucja koordynująca jest odpowiedzialna za umożliwienie rezydentce/rezydentowi kontynuacji pracy twórczej oraz swobodne wyrażanie siebie w miejscu bezpiecznym i gościnnym. Umożliwia naukę języka polskiego oraz zapewnia wszelką niezbędną pomoc. Odpowiada również za sieciowanie z lokalnymi organizacjami i osobami oraz z rezydentkami/rezydentami sieci przebywającymi w innych miastach Polski, będących członkami ICORN.