Zmiana: instytucje kultury

Instytucje kultury na całym świecie znajdują się w przełomowym momencie: możliwość realizacji ich misji oraz potencjał rozwojowy kształtują się w obliczu bezprecedensowego w skali ostatnich lat nagromadzenia negatywnych czynników zewnętrznych. Do wyzwań wynikających z rozwoju technologii, zmiany klimatu, konfliktów zbrojnych i kolejnych fal migracji dochodzą napięcia związane ze zwrotem populistycznym, a w konsekwencji – zmianą priorytetów polityki kulturalnej.