Badanie poświęcone sytuacji artystek i artystów-rodziców dzieci w wieku 0–6 lat na rynku pracy w dziedzinach artystycznych

Warszawskie Obserwatorium Kultury rozpoczyna projekt badawczy poświęcony sytuacji rodziców wykonujących zawody twórcze. Zauważamy zmianę paradygmatu matki/ojca/rodzica-osoby artystycznej – z historycznie wykluczającego łączenie kariery w świecie sztuki z obowiązkami opiekuńczymi na coraz bardziej powszechną potrzebę funkcjonowania w obu światach oraz pełnienia roli praktykującej twórczyni i praktykującego twórcy na równi z rolą rodzica.

Chcemy przyjrzeć się sytuacji i doświadczeniom osób wykonujących zawody artystyczne, które zostały rodzicami. W jaki sposób decyzja o posiadaniu dzieci wpływa na sytuację artystów i artystek w obszarze aktywności zawodowej? Chcemy namierzyć trudności, z jakimi spotykają się rodzice wykonujący zawody artystyczne i zebrać praktyki, które ułatwiają im aktywność zawodową lub są dla nich przeszkodami. Zależy nam na tym, aby zobaczyć, jak widzą osoby rodzicielskie organizatorki i organizatorzy wydarzeń czy też koordynatorki i koordynatorzy projektów oraz na ile są oni gotowi i gotowe budować dla nich bardziej elastyczne formy współprac.

Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter ilościowy i obejmuje dane zebrane z ankiety, o której wypełnienie prosimy osoby artystyczne będące rodzicami dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Druga część to badanie jakościowe. Przeprowadzimy pogłębione wywiady z osobami twórczymi, które starają się łączyć opiekę nad dziećmi z praca artystyczną. Do udziału w rozmowach indywidualnych zaprosimy też kilkoro przedstawicieli i przedstawicielek instytucji, urzędów i festiwali, aby dowiedzieć się, jak temat łączenia funkcji rodzica i artystki/artysty funkcjonuje w tych przestrzeniach.

Badanie prowadzimy do 1 września 2024 roku. Raport prezentujący dane, wnioski oraz rekomendacje planujemy opublikować na naszej stronie internetowej przed końcem roku.

Zespół badawczy: Anna Galas-Kosil, Magdalena Szpak, Aleksandra Zalewska-Królak