Warszawskie
Obserwatorium
Kultury

Obserwujemy procesy zachodzące we współczesnej kulturze i społeczeństwie, gromadzimy wiedzę i dzielimy się zasobami. Wierzymy, że łączenie sztuki i wiedzy pozwala lepiej rozumieć świat i świadomie kształtować przyszłość.

Ogłoszenie wyników naboru do procesu badań artystycznych i spotkań sieciujących Współmyślenia

Wpłynęło do nas 114 zgłoszeń, które czytałyśmy z dużym zainteresowaniem. Osoby aplikujące różnorodnie definiują obszar badań artystycznych, sytuując go w szerokim spektrum praktyk instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz poddając je krytycznej analizie. Samo czytanie zgłoszeń pozwoliło nam lepiej poznać ten obszar. Ich duża liczba i wysoka jakość pokazują, jak potrzebna jest refleksja na temat badań artystycznych w Polsce i jak wiele osób chce podążać tą ścieżką w swojej praktyce.

Więcej na temat: Ogłoszenie wyników naboru do procesu badań artystycznych i spotkań sieciujących <em>Współmyślenia</em>

Rekrutujemy!

Do naszego zespołu szukamy osoby menadżerskiej ds. projektów badawczych i artystycznych.

Więcej na temat: Rekrutujemy!

WOK na międzynarodowej konferencji Women in Arts w Brnie

Już po raz drugi niezależna przestrzeń w Brnie CO.LABS zorganizowała konferencję Women in Arts, czyli Kobiety w sztuce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: Macierzyństwo/rodzicielstwo. WOK reprezentowała Anna Galas-Kosil.

Więcej na temat: WOK na międzynarodowej konferencji <em>Women in Arts</em> w Brnie

WOK na międzynarodowym Forum Mobilności Kultury 2024 w Caernarfon

Tym razem Forum Mobilności Kultury odbyło się w mieście Caernafron w północnej Walii. Hasłem przewodnim była „Mobilność kulturalna poza internacjonalizacją”. WOK reprezentowała Anna Galas-Kosil, zaproszona również do poprowadzenia panelu pod tytułem Valuing International Cultural Collaboration („Wartość międzynarodowej współpracy kulturalnej”).

Więcej na temat: WOK na międzynarodowym Forum Mobilności Kultury 2024 w Caernarfon