Warszawskie
Obserwatorium
Kultury

Obserwujemy procesy zachodzące we współczesnej kulturze i społeczeństwie, gromadzimy wiedzę i dzielimy się zasobami. Wierzymy, że łączenie sztuki i wiedzy pozwala lepiej rozumieć świat i świadomie kształtować przyszłość.

Miejskie stypendia doktoranckie 2023/2024 – trzy obszary badawcze pod opieką merytoryczną WOK

WOK jest partnerem V edycji miejskiego programu stypendialnego. Celem programu, wspierającego doktorantki i doktorantów z całej Polski, jest poszerzanie naszego rozumienia procesów i wyzwań, przed jakimi stoi zmieniająca się Warszawa oraz jej mieszkańcy i mieszkanki, a także wykorzystanie tej wiedzy w kształtowaniu polityk miejskich.

Więcej na temat: Miejskie stypendia doktoranckie 2023/2024 – trzy obszary badawcze pod opieką merytoryczną WOK

Na zaproszenie Muzeum Warszawy zespół projektowy WOK opracował i przeprowadził pilotażowy proces ewaluacji produkcji wystaw czasowych Muzeum.

Chętnie podzielimy się z innymi instytucjami i organizacjami naszym doświadczeniem w budowaniu narzędzi i procesów ewaluacyjnych – osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt.

Więcej na temat: Na zaproszenie Muzeum Warszawy zespół projektowy WOK opracował i przeprowadził pilotażowy proces ewaluacji produkcji wystaw czasowych Muzeum.