Aplikuj na Rezydencje w WOK

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Przez najbliższe dni będziemy je czytać i o nich rozmawiać. Listę osób zaproszonych do kolejnego etapu opublikujemy 28 marca.

Czym są rezydencje WOK?

Program jest przeznaczony dla osób artystycznych oraz duetów i kolektywów interdyscyplinarnych (artystycznych, badawczych, aktywistycznych).

Rezydencje mogą potrwać od 4 do 5 miesięcy (osoby uczestniczące decydują same – w oparciu o indywidualne potrzeby) i mogą być realizowane między kwietniem a październikiem 2023 roku.

Tegoroczna edycja poświęcona jest procesowi doświadczania zmiany. Pytania, które nas nurtują: w jaki sposób osobiste, społeczne, polityczne, ekonomiczne i ekologiczne punkty zwrotne zmieniają nas jako jednostki oraz jak ta zmiana wpływa na praktyki artystyczne, kuratorskie, badawcze? Jak zmieniają one instytucje kultury i ich zespoły? W jaki sposób kończy się jakiś świat i zaczyna inny? Jak zmiany determinują powstawanie nowej rzeczywistości oraz innych nas? Jak nadać sens takiej transformacji? Jakie praktyki artystyczne i narzędzia badawcze pozwalają nam obserwować, odczytywać i badać takie zmiany?

Do udziału zapraszamy osoby, które doświadczają zmiany (dotyczącej jakiejkolwiek sfery życia: może to być np. utrata pracy, wypalenie zawodowe, przymusowa migracja, przejście na emeryturę, tranzycja, łączenie praktyki z macierzyństwem), albo które mają potrzebę urefleksyjnienia procesów zmiany w kontekście zachodzących zmian politycznych, klimatycznych, ekonomicznych.

Chcemy Wam towarzyszyć badawczo w tym procesie i go wspierać.

Rezydencja jest nastawiona na proces i to proces, doświadczenie, praktyka będą jej rezultatem. Nie ma wymogu powstania wydarzeń/dzieł, ale chcemy, żebyście dokumentowali i dokumentowały swój proces.

Jeśli powyższe wątki, pytania są Wam bliskie, doświadczacie ich i ma to wpływ na Wasz proces artystyczny, badawczy, aktywistyczny, czekamy na Wasze zgłoszenie!

WOK zapewnia:

Środki finansowe w wysokości 8 000 zł brutto w przypadku zgłoszeń indywidualnych, 10 000 zł brutto dla duetów i kolektywów (płatne w dwóch transzach).

Dodatkowo do 5 000 zł brutto na wsparcie procesu rezydencji dostosowane do indywidualnych potrzeb (np. pomoc ekspercką, techniczną, psychologiczną, zakup materiałów, opiekę nad dzieckiem itp.).

Przestrzeń do pracy w WOK, jeśli uznacie, że będzie Wam potrzebna.

Wsparcie merytoryczne WOK (uzgodnione w odpowiedzi na Wasze potrzeby).

Wsparcie procesu w postaci wspólnych warsztatów.

W ramach rezydencji nie zapewniamy noclegu. Nie zwracamy kosztów dojazdu, jeśli w duecie lub kolektywie będzie osoba spoza Warszawy.

Co możesz zrobić?

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany, aplikuj do 20 marca, do godziny 10:00 tutaj.

Jeśli wiesz, że ogłoszenie może kogoś zainteresować, prześlij link.

Jeśli uważasz, że warto, podziel się informacją w swoich mediach społecznościowych.

Pełny tekst ogłoszenia:

Rezydencje Warszawskiego Obserwatorium Kultury
Edycja I/2023
Proces-owanie zmiany. Towarzyszenie artystyczno-badawcze

Warszawskie Obserwatorium Kultury uruchamia długoterminowy program rezydencji badawczo-artystycznych, którego pierwsza edycja, zatytułowana Proces-owanie zmiany. Towarzyszenie artystyczno-badawcze, odbędzie się w 2023 roku. Celem programu jest towarzyszenie osobom, duetom oraz kolektywom artystycznym, badawczym lub aktywistycznym w ich doświadczeniu oraz refleksji nad zmianą. Program wspiera praktyki, współpracę oraz procesy artystyczne i badawcze bez wymogu realizacji wydarzeń lub powstania dzieł.

Zapraszamy do udziału w programie mieszkające w Warszawie osoby, a także duety bądź kolektywy zajmujące się sztuką, badaniami lub szeroko rozumianym aktywizmem.

Znajdujemy się w momencie historycznym, w którym mieszają się nieustannie porządki i skale: to, co globalne, publiczne, ma bezpośredni wpływ na lokalne, indywidualne i prywatne. Bezprecedensowe nagromadzenie zmian w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym nieodwracalnie zmienia życie jednostek, wpływa na nowe role i zadania społeczne, redefiniuje kulturę pracy i współpracy w organizacjach i instytucjach. Prywatne zmiany i punkty zwrotne takie jak urlop macierzyński, (przymusowa) migracja, tranzycja, emerytura są nierozerwalnie związane z procesami życia publicznego. Ich wpływ na praktyki twórcze oraz badawcze jest wart gruntownej obserwacji.

Te gwałtowne i intensywne procesy są niejednokrotnie trudne i bolesne, ale przyglądanie się im jest także wzmacniające i inspirujące. W jaki sposób osobiste, społeczne, polityczne, ekonomiczne i ekologiczne punkty zwrotne zmieniają nas jako jednostki oraz jak ta zmiana wpływa na praktyki artystyczne, kuratorskie i badawcze? Jak zmieniają instytucje kultury i ich zespoły? W jaki sposób kończy się jakiś świat i zaczyna inny? Jak zmiany determinują powstawanie nowej rzeczywistości oraz innych nas? Jak nadać sens takiej transformacji? Jakie praktyki artystyczne i narzędzia badawcze pozwalają nam obserwować, odczytywać i badać takie zmiany?

W roku 2023 chcemy towarzyszyć osobom, które na obecnym etapie zawodowym lub życiowym potrzebują zatrzymania i refleksji, chcą szukać nowych sposobów spojrzenia na własną praktykę artystyczną, badawczą lub aktywistyczną oraz eksplorować potencjalne nowe, transdyscyplinarne relacje i połączenia. Kontekstem dla tej refleksji jest wspomniana, szeroko rozumiana zmiana – jej globalne, lokalne lub indywidualne wymiary.

Warszawskie Obserwatorium Kultury (WOK) jest miejską instytucją kultury. Istniejemy po to, aby obserwować zjawiska i procesy zachodzące we współczesnej kulturze i społeczeństwie. Łączymy sztukę i wiedzę, wierząc, że pozwoli to lepiej rozumieć świat i kształtować przyszłość.

Kto i jak może aplikować?

Celem programu rezydencji WOK jest towarzyszenie osobom, duetom oraz kolektywom artystycznym, badawczym lub aktywistycznym w ich doświadczeniu oraz refleksji nad zmianą. Program wspiera praktyki, współpracę oraz procesy artystyczne i badawcze, bez wymogu realizacji wydarzeń lub powstania dzieł.

Zapraszamy do udziału w konkursie osoby mieszkające w Warszawie, które prowadzą refleksję nad zmianą lub jej doświadczają.

Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, poza tym nie stawia aplikującym ograniczeń związanych ze statusem zawodowym, narodowością, wyznaniem, pochodzeniem, płcią czy sprawnością fizyczną.

Udział w programie może potrwać od 4 do 5 miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb. Osoby uczestniczące w programie będą proszone o dokumentowanie procesu podczas jego trwania.

Mamy świadomość, że przygotowanie aplikacji to także praca, dlatego chcemy, by zgłoszenie do programu było możliwie jak najprostsze. Wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć portfolio/ życiorys zawodowy w formacie pdf (maksymalnie 10 MB).

Jeśli z jakichś przyczyn nie możecie aplikować online, prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z nami – wspólnie wymyślimy rozwiązanie.

Prośba ta dotyczy również innych pytań o program rezydencyjny lub naszą przestrzeń.

Co oferujemy?

Program rezydencji będzie dostosowywany każdorazowo do indywidualnych potrzeb uczestniczących osób, wynikających ze specyfiki praktyki artystycznej, badawczej, aktywistycznej oraz aktualnej sytuacji życiowej.

Osoby, duety i kolektywy zaproszone do udziału w programie otrzymają:

  • środki finansowe w wysokości 8 000 zł brutto w przypadku indywidualnych zgłoszeń, 10 000 zł brutto dla kolektywów lub duetów;
  • budżet na rozwój procesu do 5 000 zł brutto (może być przeznaczony na wsparcie eksperckie, techniczne, produkcyjne, psychologiczne, specjalistyczne, zakup materiałów, opiekę nad dzieckiem itp.), który szczegółowo ustalony zostanie z zaproszonymi osobami;
  • wsparcie merytoryczne WOK, uzgodnione w odpowiedzi na indywidualne potrzeby każdej osoby uczestniczącej w programie;
  • możliwość skorzystania z przestrzeni do pracy w WOK, w zależności od indywidualnych potrzeb i dostępności;
  • wsparcie procesu w postaci wspólnych spotkań warsztatowych.

Regulamin konkursu w ramach programu Rezydencyjnego WOK